strona 1 z 2
12Następna
AutorPropozycje zmian w Regulaminie PubliXo
29 Paź 2014 o 09:46
Widzę tylko jedno rozwiązanie techniczne,które zdyscyplinuje nas Wszystkich i pomoże zachować spokój na portalu, bo jak widać nie wszyscy wiedzą czym są ogólnie przyjęte normy i zasady dobrego wychowania.

Proponuję rozszerzyć Regulamin PubliXo i dodać jasno sprecyzowane punkty:

1. Czym jest PubliXo, co oferuje i czego oczekuje od Użytkowników, czyli deklaracja ideowa.
2. Prawa i obowiązki Użytkownika.
3. Zasady dodawania i publikacji tekstów.
4. Zasady komentowania tekstów.
5. Kary za łamanie Regulaminu i Netykiety

.

Może jeszcze dzisiaj uda mi się zredagować przynajmniej ogólny zarys, do dyskusji, korekty i wspólnych wniosków. Oczywiście tylko w przypadku, jeżeli mój pomysł uzyska akceptację.

Ps. pomysł uzyskał akceptację Administracji, teraz liczę na dyskusję Użytkowników. Zapraszam.

.
30 Paź 2014 o 09:55
Wstępna propozycja, do korekty.
Gwiazdkami *** zaznaczyłam punkty zmienione i dodane.


UŻYTE TERMINY I DEFINICJE
Serwis – serwis internetowy zarejestrowany pod domeną Publixo.com, umożliwiający zamieszczanie utworów literackich, którego właścicielem jest firma Creative Media, z siedzibą przy ul. Ruskiej 22A/6, 70-132 Szczecin.
Konto – przechowywany w serwisie profil użytkownika, zawierający jego dane kontaktowe.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w serwisie.

REJESTRACJA I KONTA
1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie
link
z podaniem:
- działającego adresu e-mail
- kraju zamieszkania
- nazwy użytkownika (loginu)
- hasła
2. Rejestracja w Publixo.com oznacza zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu.

3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu lub wykorzystywania konta do celów niezwiązanych z profilem serwisu konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

5.Administracja serwisu ma prawo usunąć lub zablokować konto Użytkownika, którego działania mogą w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływać na wizerunek Serwisu, bez uprzedzenia i przesyłania uzasadnienia Użytkownikowi.

6. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych.

7. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane z powodu łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, nie może zostać usunięte.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zarejestrowane adresy e-mail wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z administracją serwisu. Publixo.com nie gromadzi zatem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Dane użytkowników nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom ani instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie prawnie upoważnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W uzasadnionych przypadkach dane mogą zostać przekazane uprawnionym organom publicznym, np. gdy użytkownik prowadzi działalność szkodliwą dla serwisu (spam, flood, abuse, trolling etc.)

3. Creative Media dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.

ZASADY UŻYTKOWANIA SERWISU. PRAWA AUTORSKIE

1. Korzystanie ze wszystkich opcji serwisu jest bezpłatne.

***2. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do publikowania w serwisie swoich tekstów (utwory literackie, newsy), a także postów na forum i komentarzy zgodnie z Regulaminem Portalu, Netykietą i z zasadami dobrego wychowania.

3. Użytkownik może zamieścić maksymalnie dwa teksty dziennie.

4. Każdy zamieszczony w Publixo.com tekst musi spełniać następujące wymogi:
a. Wolno zamieszczać teksty wyłącznie swojego autorstwa. Kategorycznie zabroniona jest publikacja tekstów, do których użytkownik nie posiada praw autorskich.
b. Teksty powinny być przygotowane z należytą starannością: zgodnie z zasadami poprawności językowej i z użyciem polskich znaków.
c. Niedozwolone jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych, rasistowskich czy innych szerzących nienawiść oraz naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste osób trzecich (w tym prawa autorskie).
d. Teksty muszą mieć związek z tematyką serwisu (portal literacki). Usuwane będą wszelkie wpisy typu "szkolna ściąga" - definicje encyklopedyczne, listy słówek, wzory matematyczne itp.
e. W tekstach można zamieszczać ilustracje, pod warunkiem przestrzegania praw autorskich do nich, tzn. spełnienia któregoś z poniższych warunków:
- Użytkownik jest autorem zamieszczonej ilustracji
- Użytkownik dysponuje zgoda ilustracji na publikacją w serwisie
- Prawa autorskie do ilustracji wygasły
- Ilustracja pochodzi ze źródła (np. serwis internetowy ze zdjęciami, clipartami) zezwalającego na takie wykorzystanie znajdujących się tam materiałów
f. Newsy będą publikowane w serwisie po uzyskaniu akceptacji administracji serwisu.
g. Zamieszczane treści nie mogą mieć charakteru komercyjnej reklamy.
h. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu treści niespełniających ww. warunków oraz mogących w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływać na wizerunek Serwisu bez uprzedzenia i przesyłania uzasadnienia Użytkownikowi.

*** 5.Niedozwolone jest prowokowanie sytuacji konfliktowych w komentarzach, prywatnych wiadomościach i na forum.

***6. Użytkownik ma prawo zgłaszać Administracji sytuacje, które naruszają jego dobre imię, noszą znamiona nękania.

***7. Komentarze nie mogą obrażać autora utworu oraz osób postronnych.

***8. Komentarz musi jasno wyrażać opinie danego Użytkownika na temat utworu. W przypadku obniżenia oceny za poprawność językową i poziom literacki, Użytkownik musi podać uzasadnienie, a jego komentarz powinien być tak rozbudowany, aby autor domyślił się, co przeszkadzało komentującemu.

***9. Komentujący powinien kierować się poziomem utworu, a nie sympatią czy antypatią do twórcy.

***10. Użytkownik ma prawo zgłosić komentarz w jego ocenie nieregulaminowy do Administracji Portalu

***11. Wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób dozwolone jest wyłącznie za zgodą ich autorów.

***12. Odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w Serwisie treści ponoszą wyłącznie ich autorzy.

*** 13. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z naruszeniem jakichkolwiek ich praw, spowodowanym publikacją utworu.

*** 14.mBooki wygenerowane w serwisie Publixo.com mogą być używane wyłącznie do celów prywatnych. Wykorzystanie ich do celów komercyjnych (np. sprzedaż) jest zabronione.

***POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1 Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Publixo.com a Użytkownikiem.

3.Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rzeczowo właściwe dla siedziby właściciela serwisu.


.
30 Paź 2014 o 21:58
Przeczytałem proponowane zmiany w Regulaminie. Są sensowne i zasadne.
30 Paź 2014 o 23:06
Dziękuję, Hardy, że przeczytałeś :)

Przy okazji jeszcze uwaga,
w części - ZASADY UŻYTKOWANIA SERWISU. PRAWA AUTORSKIE - w punktach od 11 do 14, zmieniłam tylko numerację, treść jest taka sama, jak w R. obowiązującym do tej pory.

.
31 Paź 2014 o 10:20
Bardzo podoba mi się korekta do Regulaminu. Całość należałoby sprawdzić pod względem poprawności interpunkcyjnej, gdyż jest kilka błędów z tej kategorii. W "Zasadach użytkowania, w punkcie 4e brakuje słowa "autora". "Użytkownik dysponuje zgodą ilustracji..."
---
Jan Stanisław Jeż
31 Paź 2014 o 15:34
Dodaję moje uwagi dotyczące interpunkcji. Zbędne są przecinki przed: z siedzibą, zawierający, po uprzednim, na potrzeby, pod warunkiem, spowodowanym;
Brakuje przecinka przed: ani instytucjom.
---
Jan Stanisław Jeż
31 Paź 2014 o 16:09
Dziękuję, Janko, a za korektę podwójnie :)

Poprawię i później wkleję poprawiony, ale jak jeszcze zauważysz, lub ktoś inny, błędy, to proszę śmiało o tym pisać :)

.
31 Paź 2014 o 18:42
Piórko, nie wklejaj już całości. Na podstawie tego, co mamy, finalnie będzie przygotowany tekst jednolity, zredagowany od strony językowej - i wtedy będziemy się już z uwagami odnosić do linka z regulaminem. Inaczej zrobi się tu bałagan.
Poza tym za mało jeszcze osób wzięło udział w dyskusji. nie ma się co spieszyć, nie każdy zagląda codziennie. Powinniśmy trochę odczekać ze zmianami, może padną jeszcze jakieś propozycje.
---
Uwaga, admin. Nie drażnić.
31 Paź 2014 o 20:02
Dobrze,Lotto, nie wklejam.

Rzeczywiście, pośpiechu nie ma. Tym bardziej, że teraz Wszystkich Świętych i większości z nas nie będzie na P., jak przypuszczam.

:)
28 Lis 2014 o 16:50
A może możnaby było uzupełnić regulamin o wskazówki co do ocen? Pojawił się właśnie następny uczestnik, który wstawia oceny za język "dobre" pod tekstami bezbłędnymi.
Rozumiem, że nowi uczestnicy będą "musieli" przeczytać regulamin, zanim konto będzie aktywne? Nie byłoby to nic dziwnego, bo właśnie zetknęłam się z tym na innym portalu. Fakt, że regulamin tylko przeleciałam wzrokiem...
30 Lis 2014 o 08:47
lilly napisał:
A może można by było uzupełnić regulamin o wskazówki co do ocen?


Dobra propozycja - nie tylko do regulaminu, gdzieś przy okienku wystawiania ocen też można by dać szersze objaśnienie.

Nie mam złudzeń, że w trakcie rejestracji ktoś regulamin czyta... Generalnie normalni ludzie wiedzą bez czytania regulaminu, że obrażanie innych prowadzi do blokady / skasowania konta. A trolle mają w nosie regulamin. Dla porządku musi być, ale nie przykładałabym do niego jakiejś wielkiej wagi.
---
Uwaga, admin. Nie drażnić.
30 Lis 2014 o 18:31
lotta napisał:
lilly napisał:
A może można by było uzupełnić regulamin o wskazówki co do ocen?


Dobra propozycja - nie tylko do regulaminu, gdzieś przy okienku wystawiania ocen też można by dać szersze objaśnienie.

Przy ocenach można takiej informacji udzielać "w okienku", ukazującym się po kliknięciu. Można też umożliwiać ocenianie tekstów przez nowe osoby po jakimś czasie, np. dwóch tygodni.
W moim przypadku tyle mniej więcej czasu to trwało. Po zarejestrowaniu się i publikacji pierwszych swoich utworów oraz poczytaniu innych uczestników - czytałem komentarze, zorientowałem się, dopiero odważyłem się oceniać.
02 Gru 2014 o 10:47
Tak, dobre. Mnie też się podobają :)

To co, można już wprowadzić zmiany, czy jeszcze czekamy na ewentualne propozycje?
02 Gru 2014 o 19:28
piorko napisał:
Tak, dobre. Mnie też się podobają :)

To co, można już wprowadzić zmiany, czy jeszcze czekamy na ewentualne propozycje?


Jakie zmiany? Gdzie i kiedy były propozycje innych, z wyjątkiem wyżej wymienionych użytkowników?
Ja, befana_di_campi żadnych nie życzę sobie zmian! Regulamin jest bardzo dobry, i tak niech pozostanie.
Bo o "poprawności językowej" to dyskutować możemy do ... śmierci.
---
Dwóch dobrych ludzi nigdy nie będzie dla siebie wrogami; dwoje idiotów: przyjaciółmi [z przysłowia kirgiskiego].
03 Gru 2014 o 10:48
lotta napisał:
lilly napisał:
A może można by było uzupełnić regulamin o wskazówki co do ocen?


Dobra propozycja - nie tylko do regulaminu, gdzieś przy okienku wystawiania ocen też można by dać szersze objaśnienie.

Nie mam złudzeń, że w trakcie rejestracji ktoś regulamin czyta... Generalnie normalni ludzie wiedzą bez czytania regulaminu, że obrażanie innych prowadzi do blokady / skasowania konta. A trolle mają w nosie regulamin. Dla porządku musi być, ale nie przykładałabym do niego jakiejś wielkiej wagi.
Też nie mam złudzeń, niestety. Odnośnie trolli, to szkoda słów, a już dyskusja z takim indywiduum, to zniżanie się do poziomu paneli podłogowych.
11 Maj 2015 o 07:20
Dla przypomnienia :)
11 Maj 2015 o 12:48
Jestem jak najbardziej za przedstawioną propozycją Regulaminu. Może wyznaczyć termin do którego użytkownicy się wypowiedzą? A później demokratycznie (nieobecni nie mają racji), policzywszy wypowiedzi za lub przeciw, przedstawiony Regulamin wprowadzić. Jak dotąd, tylko jedna osoba jest przeciwna zmianom.
---
kaska137
11 Maj 2015 o 14:32
Kasku, dziękuję za Twoją opinię. Zostawmy Administracji decyzję kiedy i czy w ogóle :)

Warto poczekać, bo mało kto zagląda na forum, niestety :/
11 Maj 2015 o 18:31
A może na stronie startowej Publixo bardziej uwidocznić? Usunąć "Wesołych Świąt!" i "Przeprowadzka na nowy serwer"?
---
kaska137
25 Cze 2015 o 07:14
Większość proponowanych jest uzasadniona, więc większość popieram. Trochę niepokoi mnie jednak sformułowanie o nieprowokowaniu sytuacji konfliktowych w komentarzach.
Takie podejście na pewno nie wpłynie ożywczo na merytoryczną dyskusję pod utworami. Bez konfliktu, różnicy zdań dyskusja będzie mogła polegać jedynie na wzajemnym zgadzaniu się ze sobą, bez prawa do opartej na sprzecznościach dialektyki.

Komentarzy na publixo jest niezbyt dużo, a przy powyższym założeniach może być ich jeszcze mniej. Zresztą sama krytyka utworu poniekąd prowokuje sytuację konfliktową. Podobne podejście do możliwej krytyki, dyskusji przedstawione zostało w filmie Rejs:

"Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie."
strona 1 z 2
12Następna
© 2010-2016 by Creative Media
×