Go to commentsFelek
Text 4 of 20 from volume: jarmarczne
Author
Genrehumor / grotesque
Formepigram / limerick
Date added2019-08-13
Linguistic correctness
Text quality
Views80

Rosłego Felka z wioski Michalin

znali tu wszyscy (i się go bali).

Nie sprosta jednak kobiecie,

która to mniejszą jest przecież

- lecz z wałkiem w ręku. Tym w łeb przywali.



Felek Zakapior z wioski Michalin

niejednej cnotce `dał już popalić`

Aż zdybała go taka,

że w całej wiosce draka

- Felek się teraz do wszystkich żali -


  Contents of volume
Comments (1)
ratings: linguistic correctness / text quality
avatar
Styl dziwnie mi znajomy tak jak są Autorowi znajome realia niniejszego portalu.

Ale, niech tam! Będę udawać bitą w ciemię, stąd też i
bezbłędnie znakomite moje oceny ;)
© 2010-2016 by Creative Media