Go to commentsCo z nimi począć
Text 89 of 200 from volume: Etos pielgrzyma
Author
Genrepoetry
Formpoem / poetic tale
Date added2017-12-17
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views1207

Co z nimi począć ( I i II PP Suwałki –Wilno)


Strażnicy na wieży z żelazną porcją

Gotowi przystąpić do wojennej  gry

Pielgrzymi jak ptaki z lotną tonacją

Pragną pokonać wzniesione bariery


Wiara w znaku- żywy symbol odnowy

Telefony w budce brzęczą – my trwamy

Łowimy uchem celników rozmowy:

To pielgrzymi idą do Ostrej Bramy!


Ktoś z pątników nuci: To Armia Pana!

Na wietrze tańczą barwne flagi wieczne

We głośnikach: mowa groźna i rwana

Czy mają broń  - może są niebezpieczne


Celnik tłumaczy, krzyczy: To pielgrzymi!

Idą do Ostrej Bramy i bez broni!

Jakże bez broni?! -  echo w uszach nam dymi

Pątnicy podnieśli różańce w dłoni


Ta chwila - szlabany się uchyliły

Przeszkoda jak mgła światłem podeptana

Pogodne niebo wlało nowe siły

Z Ostrej Bramy zwycięska łaska dana


  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media