Go to commentsKsięga Rodzaju 18,27-30
Author
Genrepopular science
Formarticle / essay
Date added2018-01-11
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views844

`Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego,` Czyli Abrahama odpowiedź była świadomą, śmiałością mowy słów, bo rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do Boga Wszechmogącego, Abrahama `choć jestem prochem i popiołem` Czyli również Abraham był świadomym, że jest tylko rodzajem informacji w formie energetycznej we wszechinformacji - informacja dla całości rodzajów informacji i o całości rodzajów informacji `Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych,` Czyli być może że zabraknie pięciu ludzi do tych pięćdziesięciu ludzi, którzy nie negują i nie manipulują rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Boga Wszechmogącego `czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu ? `Czyli, czy zniszczy Wszechmogący całe miasto - państwo z powodu tych pięciu ludzi, których zabraknie do tych pięćdziesięciu ludzi ? `I rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu` Czyli i rzekł Wszechmogący: słowo,dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego do Abrahama, że nie zniszczy państwa - miasta Sodomy, jeżeli znajdzie tam czterdziestu pięciu ludzi, którzy nie negują i nie manipulują rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Boga Wszechmogącego. I nie poniosą śmiertelnych konsekwencji. Bo nie czynili falowych zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. `Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł:` Czyli na tą mowę słów ponownie odezwał się Abraham do Wszechmogącego i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do Boga Wszechmogącego `Może znajdzie się tam czterdziestu. I odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu` Czyli może znajdzie się w mieście - państwie Sodomie czterdziestu ludzi, którzy nie negują i nie manipulują rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Boga Wszechmogącego. I odpowiedział Bóg Wszechmogący: Nie zniszczę miasta - państwa Sodomy ze względu na tych czterdziestu ludzi, którzy nie czynili falowych zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. I nie poniosą śmiertelnych konsekwencji `I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę że jeszcze mówię` Czyli rzekł Abraham: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do Boga Wszechmogącego. Prosząc, by nie gniewał się Bóg Wszechmogący, że jeszcze Abraham będzie mówił do Boga Wszechmogącego `Może znajdzie się tam trzydziestu` Czyli może znajdzie się w mieście - państwie Sodomie trzydziestu ludzi którzy nie negują i nie manipulują rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Boga Wszechmogącego `I odpowiedział: nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu` Czyli odpowiedział Bóg Wszechmogący: Nie zniszczę miasta - państwa Sodomy, jeśli znajdę tam trzydziestu ludzi, którzy nie negują i nie manipulują rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Boga Wszechmogącego. I nie poniosą śmiertelnych konsekwencji. Bo nie czynili falowych zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją (Rdz.18,27-30)

  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media