Go to commentsKsięga Rodzaju 24,38-42
Author
Genrepopular science
Formarticle / essay
Date added2018-02-02
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views881

`ale pójdziesz do domu ojca mego i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego` Czyli ale pójdzie sługa Abrahama do Haranu ojczyzny Teracha, ojca Abrahama i do rodziny potomków Nachora, brata Abrahama i weźmie sługa Abrahama dziewczynę z rodu Sema, żonę dla Izaaka, syna Abrahama, którego urodziła Sara w starości jego z woli Wszechmogącego Boga `Wtedy rzekłem do pana mojego: A jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną ?` Czyli wtedy rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów sługi Abrahama do Abrahama: A jeśli nie zechce ta kobieta z rodu Sema pójść ze mną ? `A on mi odpowiedział: Pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z tobą i poszczęści drodze twojej,` Czyli, a Abraham odpowiedział słudze swemu Wszechmogący, Bóg, którego wolę wypełniam, pośle Ducha swego ze sługą Abrahama i Duch Wszechmogącego doprowadzi sługę Abrahama do źródła wody świadomości `i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mojego` Czyli i weźmie sługa Abrahama żonę dla Izaaka, syna Abrahama z rodziny potomków Nachora, brata Abrahama, z Haranu ojczyzny Teracha, ojca Abrahama `Będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi wtedy, gdy przybędziesz do rodziny mojej i oni ci jej nie dadzą` Czyli będzie sługa Abrahama zwolniony od odpowiedzialności zobowiązania wobec swego pana Abrahama wtedy, gdy przybędzie sługa Abrahama do rodziny potomków Nachora, brata Abrahama i rodzina potomków Nachora, brata Abrahama, nie dadzą słudze Abrahama, Rebeki dziewczyny z rodu Sema `Gdy przybyłem dziś do źródła rzekłem: Panie, Boże pana mojego Abrahama, jeśli Ty chcesz poszczęścić drodze mojej, po której kroczę,` Czyli gdy sługa Abrahama przybył dziś do źródła wody świadomości, rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów: Wszechmogący, Boże, świadomy, że swoją wolę wypełnia Wszechmogący Bóg w Abrahamie, a Abraham wypełnia wolę Wszechmogącego Boga. A szczęściem sługi Abrahama była świadomość, że swoją wolę Wszechmogący Bóg wypełniał w Abrahamie, Rebece dziewczynie z rodu Sema, słudze Abrahama i Labanie, bracie Rebeki (Rdz.24,38-42)

  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media