Go to commentsopuszkami
Text 255 of 255 from volume: stopniowo
Author
Genrepoetry
Formblank verse
Date added2019-01-19
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views528

https://www.wallpaperup.com/zmieszałem krew z wodą

z domieszką snu wzburzenie 

odebrało mowę boskim sądom 

z niezawisłymi wyrokami opatrzności


udział przekreśliłem stawiając na równi 

zmowę milczenia i zdrętwiałe 

od zimna myśli


z retrospekcją drzewa zaszumiały 

moje miejsce w niebie 

zgadłem jestem lepszy o dzień 

kiedy przeprosiłem zmarnowaną minutę


mogę tylko szeptać jeżeli 

usłyszysz pochyl się 

nad snem


  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media