Go to commentsgdybacze
Text 66 of 103 from volume: prosto w oczy
Author
Genrephilosophy
Formepigram / limerick
Date added2019-03-09
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views148

~

(...) z woli bożej my skazani  

na te męki i ... gdybanie,  

co byłoby, gdyby było  

tak, jak chcemy ..  


Swoją siłą nie umiemy dysponować  

więc słuchamy nawiedzonych - Boże prowadź  

tam gdzie wiedzie na zatratę,  

ten, co myśli ma rogate,  

spokrewnione z Lucyperem.  


On był dla mnie i jest zerem (...)  

.  

P.S. - Lucyfer – niosący światło / Lucyper – we współczesnej oraz późnośredniowiecznej myśli chrześcijańskiej jeden z upadłych aniołów.

~~~

  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media