Go to commentsZdobywanie sprawności
Text 15 of 127 from volume: Blaski i cienie
Author
Genrecommon life
Formprose
Date added2019-03-28
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views659

Zdobywanie sprawności


Mówi się, że ciągłe powtarzanie ćwiczeń czyni mistrza.

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka... a owoce tych ćwiczeń wnet się objawią.

Dlaczego zapominamy?

Przecież, w każdym człowieku drzemią szlachetne pokłady duszy?

Człowieku młody, jaki obraz wzbudzisz w swojej duszy?!

Harcerz, chcąc uzyskać jakiś stopień sprawności, musi się wykazać w działaniu.

Uczeń, chcąc wykazać się wiedzą, sprawdza się podczas odpowiedzi, klasówki, egzaminu ...

Człowiek, który chce trwać w świętości, musi wyzbyć się złego popędu,  złych skłonności,

a zawsze starać się wydobywać na wierz szlachetne pierwiastki w działaniu.

Kochać bliźniego jak siebie samego.

Sportowcy, raz zdobywszy mistrzostwo, muszą wciąż troszczyć się o sprawność,

jeżeli drugi raz chcą stanąć na najwyższym podium.


A jeśli chcesz być dobrym człowiekiem, musisz się przygotować do ciągłego boju.


  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media