Go to comments- z poezją, jak z miłością ..
Text 13 of 20 from volume: Warkocze myśli
Author
Genrephilosophy
Formblank verse
Date added2019-03-31
Linguistic correctness
Text quality
Views125

~

Poezję winna cechować głębia przeżywania,

a ta wielce odmienną pośród jej odbiorców,

jak miłość, która włada siłą wodospadu,

wobec osób wybranych, a nie wszystkich wokół.

~~

Mylnym zda się więc zwyczaj uznania boskości

poezji nam wskazanej, by tak ją oceniać

- przez kogoś, co odmienne ma upodobania

od naszej wrażliwości, niekoniecznie gorszej.

~~~

Ten towar nader płochy, wycenić się nie da

- ci co myślą inaczej, chcąc jedynie sprzedać

swą markę ulubioną, czynią wiele złego.


Tak właśnie sobie myślę. No, a ty, kolego? ..

  Contents of volume
Comments (4)
ratings: linguistic correctness / text quality
avatar
Jako niekoniecznie kolega (patrz ostatni wers) a tylko taki sobie ot, szary, zwykły z marszu czytelnik odpowiem (żadnej zresztą Ameryki nie odkrywając):

de gustibus non disputandum.

Tyle rodzajów poezji, ilu jej odbiorców - i tyle świetnych na nią recept, ile obłożnie chorych
avatar
Dzięki Emilio za kolejne odkrycie
No, a kolega to tak sobie "wziął i wszedł" dla rymu ..
Pozdrowienia
avatar
Poezji nie da się zmierzyć, choć wiedza i wyczucie, pozwalają się zbliżyć do celu, ale też gustów jest,wiele...
avatar
Poezję winna cechować głębia przeżywania

(pisze Poeta - patrz 1. wers tego manifestu literackiego)

a wtedy będzie to liryka serca (czyli soul - pieśń duszy).

ktoś inny powie:

- Poezję winna cechować głębia przemyśleń

(jak np. u naszego Wojtyły, Miłosza czy u Szymborskiej)

a wówczas znajdziemy się w świecie liryki filozoficznej;

ktoś jeszcze inny zawoła:

- Poezję winien cechować świeży dowcip oraz pogodne podejście do życia!

żebyśmy, przywaleni troskami i filozoficzną dekadencją, mogli złapać choć jakiś oddech

etc., etc.

De gustibus czyli
© 2010-2016 by Creative Media