Go to commentsSumienie
Text 18 of 127 from volume: Blaski i cienie
Author
Genrecommon life
Formprose
Date added2019-04-01
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views703

Sumienie


Potrzeba nam ludzi sumienia. Człowieka, który kieruje się sumieniem, nie trzeba pilnować.

ani  napominać. Wytyczone zasady postępowania i rzetelność pewnie prowadzą go w życie.

Więźniowie. Nad ich postępowaniem musi czuwać strażnik. Własnego strażnika - sumienie wygnali

na tułaczkę.

Istnieje obcy strażnik. Jednakże każdy więzień ma szansę odnalezienia własnego strażnika.

A gdzie ma go szukać? Więzienie to czas wyizolowania, czas samotności, czas pobytu za kratkami.

Jednakże może być także więzienie tkwiące w świadomości człowieka. Jest coś, co trzyma na uwięzi

np. dokonana kradzież, która czasem tak mocno tkwi w zakamarku ciemności, tłamsi, nie chce stanąć

w Prawdzie.

Świat potrzebuje ludzi sumienia. W sumieniu mieszka nauczyciel (głos sumienia) , który daje światło

i wskazówkę, jak postępować w każdej chwili.

Uczeń, dziecko, młodzieniec, gdy podąża drogą Prawdy to szybko odnajdzie światełko – strażnika

swego sumienia.


Pamiętaj!

Sumienie zdrowe jest zawsze dobrym gospodarzem twoich poczynań.


  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media