Go to commentsNa spotkanie
Text 35 of 80 from volume: Macierz
Author
Genrehumor / grotesque
Formprose
Date added2019-07-18
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views563

Na spotkanie

Kiedy karabin jazgota:

„Króluje głupota!”.


Świat

bardziej potrzebuje miłosierdzia niż cudu.


Wierni

Bóg i słońce nigdy nie zdradzają.


Do czego doprowadzą

Gdy okoliczności człowieka kształtują

to zasady moralne się psują.


Dorastać

do świętości, to z szuwarów cierpienia

wychodzić w jasne tchnienia.


Cel pielgrzyma

Odszukać pierwotny stan szczęścia,

który skrył się na życiowych zakrętach.


Taki los

Choćby przez pot i rany

odszukać pierwotny stan przez Boga dany.


Obraz i podobieństwo

Nie z soli, nie z roli, ale z Bożej woli.


Cud wiary

Ludzie upadają,

By wrócić do życiowego rdzenia.


Wokół plebani

Horyzont namiotów  pielgrzymów

z pokorą enzymów.


  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media