Go to commentsTrafo
Text 15 of 15 from volume: Szeptuchy
Author
Genrehorror / thriller
Formprose
Date added2020-10-27
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views242

Pamiętajcie, wy kochane lwice, iż kto w pioruny się przyozdabia, sam prosi o karę dla siebie. Dlaczego wy, takie niby mądre, osobliwie nie wiecie, że kto czym się zabawia, to od tego polegnie?


  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media