Go to commentsKacapowatość apiać w kibitkach do Moskwy w kufajkach i onucach!
Text 61 of 60 from volume: Lime... ryki
Author
Genrehumor / grotesque
Formepigram / limerick
Date added2022-04-03
Linguistic correctness
Text quality
Views778

Jest już plan w Sejmie i posiedzenie,

po którym będą zabierać mienie,

Polakom po ruskich szkołach,

z wiedzą po  wschodnich matołach,

bo to nieuki i same lenie.


  Contents of volume
Comments (3)
ratings: linguistic correctness / text quality
avatar
Jeżeli chodzi o rekwirowanie cudzego mienia,

na całym świecie od zawsze

każdy powód był, jest - i będzie! - dobry
avatar
Polakom po ruskich szkołach
miano matoła nie przystoi.

Żeby się co do tego upewnić, wystarczy bliżej zapoznać się z wielkimi nazwiskami XIX-wiecznych luminarzy polskiej kultury

od Ignacego Domeyko, A. Mickiewicza, przez Baudouin`a de Courtenay`a, F. Chopina, po Bronisława Piłsudskiego itp., itp., itp.

a to zaledwie sam czubaszek góry lodowej
avatar
Do Moskwy kacapowatość w kufajkach i onucach!
Do Berlina "franza" sukinsyna!
Do Paryża - do kotleta! - w piruetach!
A do Rzymu na bosaka!

Polska nasza taka :(
© 2010-2016 by Creative Media