avatar
Registration date2019-02-06
Last visit2019-03-16
Comments34
Forum posts4
Texts added2
About user
... pastuch wierszy, poeta obrazoburca - pogotowie poetyckie.
Texts in Publixo.com
Volume: Nienormatywny - z blogu Kurczymordki (volume of poems)
TitleGenreDate addedRating
sens absurdów poetry2019-03-15
© 2010-2016 by Creative Media