Go to commentsWobec czego
Text 10 of 45 from volume: nie zgasiłaś
Author
Genrepoetry
Formpoem / poetic tale
Date added2014-07-20
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views1726

Wobec tego

i takiego kogoś,

to ja już wolę być

pięć razy głupszy,

niźli bym miał

i mógł być

choćby i pół

i ćwierć raza

mądrzejszy.


A jestem taki

głupi, jaki uparty,

wszak nie zaraz,

żebym był jakiś

jakoś dozgonnie

nieprzejednany

(jakie co się trzyma

tylko świętych,

tylko wybranych).

  Contents of volume
Comments (1)
ratings: linguistic correctness / text quality
avatar
jakby ktoś pytał i jakby nie pytał, jak z tego wiersza wynika, nie jestem święty, nie jestem wybrany
© 2010-2016 by Creative Media