Go to commentsCisza przy stoliku
Text 18 of 54 from volume: Lżejsze i przyjemne
Author
Genrepoetry
Formpoem / poetic tale
Date added2016-04-24
Linguistic correctness
Text quality
Views1346

Nic nie mówię

Bo patrzę...........

-------------------------

Chłonę za­pach tej sce­ny

--Smukła ko­bieta - na prze­ciw

Którą przysłonił nieco

Kwiatek sto­liko­wy


Mam w ce­nie ta­kie ob­ra­zy

Póki się rozpłyną

Zos­taną ska­talo­gowa­ne

W mej pa­mięci

Obok Caravaggia


  Contents of volume
Comments (3)
ratings: linguistic correctness / text quality
avatar
Smukła kobieta - i naprzeciw NAPRZECIW niej jakiś jej nienazwany obserwator, liryczny "ja" nieco przysłonięty kwiatkiem stolikowym, skatalogowany przez nią obok może portretów Vincenta van Gogha
avatar
Aby nie przez Rembrandta :-)
avatar
Naprzeciw razem.
© 2010-2016 by Creative Media