Go to commentsKsięga Rodzaju 4,7-10
Author
Genrepopular science
Formarticle / essay
Date added2017-12-02
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views940

`Wszak byłoby pogodne,` Czyli zawsze byłoby radosne, uśmiechnięte i szczęśliwe. Bo szczęście jest dobrocią, czyli matematyczno - fizyczną definicją szczęścia. Odkrytą przez biofizyka- cybernetyka Jerzego Lechowskiego. Czyli chcesz być szczęśliwym, bądź dobry. Dlatego teraz szczęście nie jest już względne, tylko bezwzględne. Bo jest rzeczywistym i rzetelnym faktem naukowym i biblijnym.` gdybyś czynił dobrze,` Czyli nie negował i nie manipulował rzeczywistymi faktami, i rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga. `a jeśli nie będziesz czynił dobrze,` Czyli będziesz negował rzeczywiste słowa Wszechmogącego Boga, negował rzeczywiste fakty i manipulował rzeczywistymi faktami. Jak szatan w Edenie, `u drzwi czyha grzech`Czyli w czasoprzestrzeni są zamieszczone szatana: słowa, dźwięk, wibracja- falowy nośnik informacji. Negowania rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga,negowania rzeczywistymi faktami i manipulowanie rzeczywistymi faktami. `Kusi cię,` Czyli oddziałuje na ciebie falowy nośnik informacji. Negowaniem rzeczywistymi słowami Wszechmogącego Boga, negowaniem rzeczywistymi faktami i manipulowanie rzeczywistymi faktami. Byś stał się medium szatana w negowaniu rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga w negowaniu rzeczywistych faktów i w manipulowaniu rzeczywistymi faktami. `lecz ty masz nad nim panować.` Czyli ty masz teraz świadomie decydować, by nie negować rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga, nie negować rzeczywistych faktów i nie manipulować rzeczywistymi faktami, które potęgują falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, za które na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni (Rdz.4,24) `Potem rzekł Kain do brata swego Abla:`Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji `wyjdźmy na pole !` Czyli na miejsce zbrodni.` A gdy byli na polu,` Czyli na miejscu zbrodni,` rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go.` Czyli dokonał zbrodni bratobójczej. `Wtedy rzekł Pan do Kaina:`Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Wszechmogącego do Kaina:` Gdzie jest brat twój Abel ?` Czyli łagodnie pyta Wszechmogący. A on odpowiedział: Nie wiem,` Czyli bratobójca i kłamca. `Czyż jestem stróżem brata mego ? `Czyli nie jest stróżem brata swego, tylko bratobójcą i kłamcą.` I rzekł:`Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji `Cóżeś to uczynił ?` Czyli ponownie łagodnie pyta. `Głos krwi brata twego` Czyli krew - nośnik informacji o śmierci brata twego Abla `woła do mnie z ziemi.` Czyli informuje mnie o bratobójczej śmierci Abla z ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji (Rdz.4,7-10)

  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media