Go to commentsKsięga Rodzaju 4,11-13
Author
Genrepopular science
Formarticle / essay
Date added2017-12-03
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views861

`Bądź więc teraz przeklęty na ziemi,` Czyli teraz nie będziesz wypełniał mojej woli na ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji,` która rozwarła swoją paszczę,` Czyli w której krew - falowy nośnik informacji o bratobójczej zbrodni, będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią z ziemi.`aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego` Czyli zamieszczona z ręki twojej - narzędzia zbrodni. Bratobójcza krew - falowy nośnik informacji o zbrodni bratobójczej, którego ręka narzędzie zbrodni będzie oddziaływać. Zbrodnią bratobójczą z ziemi - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji. `Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego` Bo uczyniłeś bratobójczą krwią - falowy nośnik informacji zakłócenia w oddziaływaniach roli - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. `Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi` Czyli będziesz przemieszczał się dla zdobycia pożywienia i nie będziesz przebywał na stałe w jednym miejscu na ziemi.` Wtedy rzekł Kain do Pana:` Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Kaina do Wszechmogącego. `Zbyt wielka jest wina moja` Bo jestem przeklęty, czyli nie wypełniający woli Wszechmogącego Boga. Uczyniłem bratobójczą krwią - falowy nośnik informacji, który będzie oddziaływał bratobójczą zbrodnią na ziemi. Uczyniłem moją rękę - narzędziem bratobójczej zbrodni. Uprawiana rola nie da plonu, bo uczyniłem bratobójczą krwią - falowy nośnik informacji. Zakłócenia w oddziaływaniach uprawianej roli - rodzaj informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją. Będę musiał przemieszczać się dla zdobycia pożywienia i nie będę mógł przebywać na stałe w jednym miejscu na ziemi.` by można mi ją odpuścić` Czyli nie można jej zapomnieć, przebaczyć i nie wspominać. Bo bratobójcza krew jest falowym nośnikiem informacji, który będzie oddziaływać bratobójczą zbrodnią z ziemi. Czyniąc falowe zakłócenia w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji we wszechinformacji ze wszechinformacją. Za czynienie falowych zakłóceń w oddziaływaniach wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją, czyli informacja dla całości i o całości. Na pewno poniesie śmiertelne konsekwencje każdy, kto tak czyni ( Rdz.4,11-13)

  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media