Go to commentsKazałeś nam kochać
Text 24 of 203 from volume: Ojczyste kwiaty
Author
Genrepoetry
Formpoem / poetic tale
Date added2018-02-21
Linguistic correctness
Text quality
Views1093

Kazałeś nam kochać


Kazałeś nam kochać wroga

Tworzyć na jego ranie blizny

Trudna do zdobycia toga

Dobra marszruta do Ojczyzny


Pomiędzy dwoma brzegami

Rzeka śpiewa hymn o miłości

Most kołysząc filarami

Jednoczy w braterskiej jedności


Idziemy z dalekiej toni

W lot podźwigając z upadku

Dar płynie z jasnej przestrzeni

Wnika światłem cudnego leku


Kazałeś kochać bliźniego

Choć to takie trudne zadanie

Troska o dobro drugiego

Ma rosnąć w nas jako kochanie  Contents of volume
Comments (3)
ratings: linguistic correctness / text quality
avatar
Wszystko, co w wierszu najlepsze, zawiera dwuwers:

Pomiędzy dwoma brzegami
Rzeka śpiewa hymn o miłości
avatar
Samych pięknych i mocnych słów dziś, jutro i zawsze.
avatar
Nie inaczej jest także w tym obrazie: wszystko w dwuwymiarze, rzeka płynie, słońce ogrzewa, pątnik śpiewa, dusza grawituje, czas przestał tykać, wszelki ruch zastygł na beton - i z żadną żywszą prawdą się nie przebijesz!

Wróg miesza się z ranami i blizną, toga z marszrutą i Ojczyzną: chociaż Ikar spada z nieba, oracz cierpliwie nadal orze, pielgrzym pielgrzymuje, światło cudnego leku (patrz 3. strofa) NIGDZIE NIE DOCIERA.

W swej magmie to poetyka gruzowiska. Taka wizja świata może budzić lęk
© 2010-2016 by Creative Media