Go to commentsWiedza
Text 48 of 127 from volume: Blaski i cienie
Author
Genrecommon life
Formprose
Date added2019-04-23
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views654

Wiedza


Kto wstępował po drabinie na wieżę kościoła, zamku, latarni, po górskich stokach ten wie, czym jest trud każdego kroku – wspinaczki wyżej i coraz wyżej? Czasami przychodzi ochota rezygnacji z dalszego wysiłku, zawrócenia w połowie drogi. Często bywa tak, że brakuje tylko kilku szczebli, by osiągnąć cel. Po wejściu na szczyt widzi się inne, nieznane horyzonty, tak, jakby ktoś wyszedł z ciemności w światło obudzonego dnia.

Tak jest ze zdobywaniem wiedzy. Wymaga wielkiego trudu i wysiłku, bo trzeba wciąż ponosić wyrzeczenia. Kiedy już posiądziesz wiedzę, wtedy stajesz w świetle, które odsłania wszystkie twoje braki. Teraz już wiesz, co masz robić, aby osiągnąć sens życia!


Motto!

Nauka to klucz - wybierz właściwy. Nauka - wiedza obejmuje cały świat, wszechświat i wymiary nieba.


  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media