Go to commentsHorror czeka ludzkość. Tym razem to nie żart!
Text 23 of 26 from volume: Groza
Author
Genrenonfiction
Formarticle / essay
Date added2022-10-02
Linguistic correctness
Text quality
Views1509


Na naszych oczach kształtuje się powoli, ale skutecznie Nowy Porządek Świata, a jego wprowadzenie stanie możliwe poprzez depopulację i degradację tradycyjnych wartości, zniszczenie rodziny i wszelkiej własności, w tym prawa do posiadania pieniędzy.

Liczba ludności na świecie będzie zmniejszona, nawet o 50 procent. Drogą do osiągnięcia tego celu staną się specjalnie zorganizowane globalne epidemie, które zdziesiątkują ludność na świecie.

Tym, którzy przeżyją, mają zostać wszczepione czipy rzekomo chroniące przed chorobami, i w ten sposób pozostaną cały pod nadzorem globalnej władzy. Ci, którzy się zbuntują, zostaną umieszczeni w obozach koncentracyjnych nowego typu, i będą poddani `reedukacji` lub eksterminacji

Nowy Porządek Świata zakłada ekstremistyczną ochronę praw przyrody w celu powstrzymania ekologicznej degradacji Ziemi, ale kosztem redukcji potrzeb ludzkich i to nawet w dziedzinie żywienia, np. zakaz spożywani mięsa.

Światowa władza doprowadzi do ukształtowania się innej świadomości i powstania nowego typu człowieka, którego istota będzie opierać się na zależności od cybernetyki, która daje rządzącym możliwość kontroli.

Stare pojęcia i wartości jak nacjonalizm i patriotyzm, własność i rodzina zostaną zlikwidowane z obszaru kulturowego i prawnego.

Ograniczenie praw człowieka będzie podstawą do zaistnienia trwałego pokoju. Władza będzie stosować zasady demokracji, ale bez o prawa do sprzeciwu.

Wszystkie aspekty ludzkiego życia zostaną poddane kontroli władz, które będą decydować o wszystkich łącznie z decyzją o miejscu zamieszkania, wykonywanym zawodzie, będzie też decydować o życiu osobistym oraz rodzinnym, np. w zakresie liczby potomstwa

Cały świat będzie objęty nadzorem globalnej instytucji regulującej przepływ kapitału i zasobów.

W rezultacie zostanie stworzony centralny system planowania gospodarczego, i wskutek tego zaniknie kapitalizm na rzecz nowego komunizmu.

Postęp technologiczny, nowe źródła energii i tzw. ekologiczne technologie, przyczyni się do ocalenia środowisko naturalnego, ale kosztem wolności człowieka.

Nowy system zarządzania światem i ludnością opierać się będzie na tworzeniu baz danych, obejmujących dane dotyczące zdrowia, majątku i informacji o poszczególnych ludzi, łącznie z wiedzą o ich kodzie genetycznym.

Pozyskanie tych danych ma być kluczem do uzyskania absolutnej władzy nad społeczeństwem .

Ludzie będą podlegać kontroli ze strony władz na każdym poziomie życia.

Nowy świat będzie połączeniem nieograniczonej władzy z osiągnięciami naukowymi.

Na świecie powstanie międzynarodowa klasa naukowców, którzy, poprzez eksperymenty na ludziach, będą tworzyć nowe `posthumanistyczne` społeczeństwo na bazie ideologii transhumanizmu, czyli uzależnienia człowieka od cybernetyki.

Odkrycia naukowe doprowadzą następnie do przyspieszenia rozwoju świata, którego nie będą już w stanie pojąć `przetworzone` społeczeństwa. Uniemożliwi to jakikolwiek bunt wobec rządzącej, czyli powstanie nowy typ człowieka jako istoty z natury swojej spolegliwej i lojalnej wobec polityki rządzących.

Cena za wprowadzenie Nowego Porządku Świata będzie ogromna. Zapłacą zwykli ludzie, i staną się oni niewolnikami w imię idei nowego lepszego świata.

Jednak Nowy Porządek Świata stanie się karykaturą wolności i sprawiedliwości. Będzie to kontrola świadomości, kontrola liczby urodzeń, szpiegowanie obywatela, nowe uprawnienia dla policji i tajnych służb i fasadowa demokracja.

Nowy Porządek Świata, do którego zmierza powoli ludzkość, to w istocie gra o władzę bogatych nad biednymi. Wskutek tego powstanie globalna elita sprawująca kontrolę nad niewolnikami. To będzie walka bogatych z biednymi w celu zabezpieczenia własnego bogactwa przed wchłonięciem go przez biednych. Będzie to ochrona przed zniszczeniem z powodu rewolucji dokonanych przez biednych.

Będzie to komunistyczny totalitaryzm, dokonany jak na ironie przez kapitalistów, jakiego ludzkości nie zaznała w swojej w historii, a świat już zrobił pierwszy krok na drodze do tej niszczącej człowieka utopii w imię wyimaginowanego szczęścia.

.
  Contents of volume
Comments (5)
ratings: linguistic correctness / text quality
avatar
Jaka jest moc rażenia jakichkolwiek /mówionych, śpiewanych, pisanych/ słów

rzucanych na porywisty wiatr?

- ten wiatr przemian "Wind of chenge" -

w społeczeństwie K O N S U M P C Y J N Y M, w którym czytają i/lub dobrze słyszą bardzo nieliczni nieliczni a cała ogłuszona własnym wrzaskiem reszta poszła na piwo, żeby oglądać Lewandowskiego??

Wieszczę wam złowieszcze
Horror za horrorem:
Ziemia spłonie z dreszczem
Wraz z swym meteorem!
avatar
To chyba nie dzisiaj, a sto lat temu za Murzynami, za głębokiej komuny bardzo poczytny i przetłumaczony na 40 języków, wydany na całym świecie w wielomilionowych nakładach Stanisław Lem pisał o rozpędzonej "wystrzelonej w Kosmos" - i pozbawionej wszelkich hamulców - machinie zwanej ludzkością.

I co z tego wszystkiego - z tej Wielkiej Rzeki bardzo pouczających przestróg i wieszczych ostrzeżeń - mamy??

Przecież Kowalski ma problem sam z sobą, a będzie się trwożył o los Wszechświata!
avatar
Wszystkie komunistyczne totalitaryzmy

(patrz konkluzja mrocznych tych proroctw)

poprzedzała myśl zrodzona przez umiejący liczyć potężne swe zyski

europejski Zachód.

To nie Wschód od zawsze zawłaszcza i podporządkowuje sobie świat, a - wprost przeciwnie - Zachód. Ekspansja ta jest wyraźnie widoczna i w Dubaju, i w Szanghaju, i w Australii, i w Nowej Zelandii - i w obu Amerykach:

gdzie nie spojrzeć, interes się kręci, a duchowość idzie w diabły, bo wszędzie mamy jeden wielki Manhattan,

i morda w kubeł!
avatar
Nowy Porządek Świata

(patrz felieton)

jest kropka w kropkę kalką Starego Porządku Świata, ponieważ borykający się ze schodami we własnym życiu ludzie nie są w stanie niczego się uczyć
avatar
Ile było ksiąg Apokalipsy w historii literatury?
© 2010-2016 by Creative Media