Go to commentssłabości
Text 11 of 15 from volume: Là-bas.
Author
Genrepoetry
Formblank verse
Date added2013-10-08
Linguistic correctness
Text quality
Views1771

największą moją wadą jest niepamięć

potrafię stracić kontury silnego wspomnienia

ale i luźnej myśli lekki zarys


mej duszy trzymają się jedynie słowa z kartki

ich zgubić w sobie nie zdołam

są prawdziwsze niż ślad głosu

  Contents of volume
Comments (1)
ratings: linguistic correctness / text quality
avatar
Pięknie, lirycznie i trochę metafizycznie.
© 2010-2016 by Creative Media