Przejdź do komentarzyKsięga Rodzaju 22,16-19
Autor
Gatunekpopularnonaukowe
Formaartykuł / esej
Data dodania2018-01-25
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń1447

`Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbroniłeś się ofiarować mi jedynego syna swego,` Czyli złożyłem przyrzeczenie samemu sobie, mówi Bóg Wszechmogący: Ponieważ chciał Abraham wykonać wolę Boga Wszechmogącego i nie wzbronił się ofiarować na całopalenie jedynego syna swego Izaaka `będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza,` Czyli będzie Bóg Wszechmogący w Abrahamie wypełniał swoją wolę w obfitości i rozmnoży tak licznie potomstwo Abrahama jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, których zliczyć nie będzie można `a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich,` Czyli a potomkowie Abrahama zdobędą miejsca zamieszkania przeklętych - nieświadomych potomków Kanaana wrogów potomków Abrahama `i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego` Czyli Abraham chciał wypełnić wolę Boga Wszechmogącego i nie wzbronił się złożyć na całopalenie jedynego syna swego Izaaka `Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Beer - Szeby` Czyli potem po złożeniu ofiary całopalnej z barana w zastępstwie jedynego syna swego Izaaka. Powrócił Abraham do sług swoich, którzy nie wiedzieli, co uczynił Abraham i wstawszy z miejsca, z którego Abraham zobaczył górę Moria poszli razem do Beer - Szeby tj. Studni Przymierza. `I mieszkał Abraham nadal w Beer - Szebie` Czyli i gdy powrócił z góry Moria, mieszkał Abraham nadal w Beer - Szebie (Rdz.22,16-19)

  Spis treści zbioru
Komentarze (0)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
brak komentarzy
© 2010-2016 by Creative Media
×