Regulamin Publixo.com

Ostatnie zmiany: 2019-07-17

I UŻYTE TERMINY I DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy zarejestrowany pod domeną Publixo.com, umożliwiający zamieszczanie utworów literackich, którego właścicielem jest firma Creative Media, z siedzibą przy ul. Ruskiej 22A/6, 70-132 Szczecin.
Konto – przechowywany w serwisie profil użytkownika, zawierający jego dane kontaktowe.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w serwisie.

II REJESTRACJA I KONTO

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie
  http://www.publixo.com/user_form/0
  z podaniem:
  - działającego adresu e-mail
  - kraju zamieszkania
  - nazwy użytkownika (loginu)
  - hasła
 2. Rejestracja w Publixo.com oznacza zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu lub wykorzystywania konta do celów niezwiązanych z profilem serwisu konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo) lub usunięte.
 5. Administracja serwisu ma prawo usunąć lub zablokować konto Użytkownika, którego działania mogą w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływać na wizerunek Serwisu, bez uprzedzenia i przesyłania uzasadnienia Użytkownikowi.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia założenia nowego konta przez Użytkownika, którego poprzednie konto zostało zablokowane bądź usunięte, niezależnie od przyczyny blokady/usunięcia.
 7. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych.

III ZASADY ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Creative Media dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu Publixo.com – firma Creative Media.
 3. W sprawie usunięcia / modyfikacji danych można kontaktować się przy pomocy formularza kontaktowego na naszej stronie.
 4. Dane podane przy rejestracji służą wyłącznie do założenia konta oraz kontaktu z Użytkownikiem w sprawach technicznych bądź formalnych związanych z korzystaniem z serwisu.
 5. Dane użytkowników nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom ani instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie prawnie upoważnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W uzasadnionych przypadkach dane mogą zostać przekazane uprawnionym organom publicznym, np. gdy użytkownik prowadzi działalność szkodliwą dla serwisu (spam, flood, abuse, trolling etc.)
 6. W dowolnym momencie Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych. Powyższa procedura jest możliwa wyłącznie jako usunięcie całego konta, wraz z treścią zamieszczoną przez Użytkownika (utwory, komentarze, wpisy na forum)
 7. Dane wymagane do założenia konta to: login, adres e-mail, hasło i kraj zamieszkania. Podanie w profilu pozostałych danych (miasto, data urodzenie, płeć) jest dobrowolne.
 8. Creative Media przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania.
 9. Dane przechowywane są, dopóki użytkownik nie zażąda ich usunięcia. Administracja ma prawo odmówić usunięcia danych, jeśli ich zachowanie niezbędne jest do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przykładowo w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 10. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
 11. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 12. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

IV ZASADY UŻYTKOWANIA SERWISU. PRAWA AUTORSKIE

 1. Korzystanie ze wszystkich opcji serwisu jest bezpłatne.
 2. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do publikowania w serwisie swoich tekstów (utwory literackie, newsy, posty na forum, komentarze).
 3. Użytkownik może zamieścić maksymalnie dwa teksty dziennie.
 4. Każdy zamieszczony w Publixo.com tekst musi spełniać następujące wymogi:
  1. Wolno zamieszczać teksty wyłącznie swojego autorstwa. Kategorycznie zabroniona jest publikacja tekstów, do których użytkownik nie posiada praw autorskich.
  2. Teksty powinny być przygotowane z należytą starannością: zgodnie z zasadami poprawności językowej i z użyciem polskich znaków.
  3. Niedozwolone jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych, rasistowskich czy innych szerzących nienawiść oraz naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste osób trzecich (w tym prawa autorskie).
  4. Teksty muszą mieć charakter utworu literackiego. Nieakceptowane są teksty stanowiące manifest poglądów politycznych autora, obraźliwe dla wyborców jakiejkolwiek opcji politycznej bądź dokonujące oceny postępowania osób publicznych.
  5. Niedozwolone jest zamieszczanie jako "utworu" korespondencji do innego użytkownika serwisu lub komentarza do jego tekstów.
  6. Komentarze pod utworami powinny dotyczyć tekstu, pod którym się znajdują. Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy nie na temat, w szczególności uwag "ad personam".
  7. W tekstach można zamieszczać ilustracje, pod warunkiem przestrzegania praw autorskich do nich, tzn. spełnienia któregoś z poniższych warunków:
   • Użytkownik jest autorem zamieszczonej ilustracji
   • Użytkownik dysponuje zgoda ilustracji na publikacją w serwisie
   • Prawa autorskie do ilustracji wygasły
   • Ilustracja pochodzi ze źródła (np. serwis internetowy ze zdjęciami, clipartami) zezwalającego na takie wykorzystanie znajdujących się tam materiałów
  8. Newsy będą publikowane w serwisie po uzyskaniu akceptacji administracji serwisu.
  9. Zamieszczane treści nie mogą mieć charakteru komercyjnej reklamy.
  10. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu treści niespełniających ww. warunków oraz mogących w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływać na wizerunek Serwisu bez uprzedzenia i przesyłania uzasadnienia Użytkownikowi.
 5. Wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób dozwolone jest wyłącznie za zgodą ich autorów.
 6. Odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w Serwisie treści ponoszą wyłącznie ich autorzy.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z naruszeniem jakichkolwiek ich praw, spowodowanym publikacją utworu.
 8. mBooki wygenerowane w serwisie Publixo.com mogą być używane wyłącznie do celów prywatnych. Wykorzystanie ich do celów komercyjnych (np. sprzedaż) jest zabronione.

V REGULAMIN

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Publixo.com a Użytkownikiem.
 3. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rzeczowo właściwe dla siedziby właściciela serwisu.
© 2010-2016 by Creative Media
×