Zadebiutuj z Publixo

Edycja I - 2010-2012

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych utworów opublikowanych w portalu literackim PubliXo.com. Pierwsza edycja konkursu będzie obejmować teksty zamieszczone w okresie 1.09.2010-31.12.2012.

*** Lista utworów zgłoszonych do konkursu ***

WYNIKI

Komisja konkursowa złozona z naszych zaufanych recenzentów (janko, wrzos10, lilly, medicus) oraz administratora portalu (lotta) wybrała do pokonkursowej antologii następujące utwory:

LpLoginTytułGatunekNominacji
1asiagiesen o przeszłościpoezja5
2AnatevkaJeleniesatyra / groteska5
3Pani_WuANNA PELZELfantasy / SF5
4estera_naga prawda o drzewachpoezja4
5EwaI życzę ci żebyobyczajowe4
6araksolDom mojej babcipoezja3
7chodackiAniołhistoryczne3
8MichaszkaBogowie Olimpuobyczajowe3
9piotrpaschkeRykoszet z kulą u nogipoezja3
10patrycja_balcerzakMiłość w czasach popkulturyromans3
11winterolmostoverPółcieniepoezja3
12a200640Ewaromans3
13gillyflowerDom z wieżyczkąobyczajowe3
14dbspiderViola z Alei Zapomnieniapoezja3
15annapelka1jesteś człowiekiempoezja3
16Wojtek81Zagubionyobyczajowe3
17chrisaellasWERAprzygodowe3

Gratulujemy! Do końca stycznia skontaktujemy się ze zwycięzcami w sprawie formalności związanych z publikacją.

REGULAMIN

Ostatnie zmiany: 20-02-2012

I Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem i fundatorem nagrody konkursu jest firma Creative Media – właściciel portalu literackiego PubliXo.com (zwanego dalej „Serwisem”) oraz wydawnictwa My Book, z siedzibą w Szczecinie, Ruska 22A/6 – zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Nabór opowiadań konkursowych trwać będzie do dnia 31 grudnia 2012 r.
 3. Do konkursu musi zostać zgłoszonych przynajmniej 30 opowiadań i 30 wierszy różnych autorów. W przypadku niespełnienia tego warunku konkurs może zostać przedłużony lub odwołany.

II Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która do dnia 31 grudnia 2012 r. zamieści w serwisie PubliXo.com niepublikowane wcześniej drukiem opowiadanie swojego autorstwa, napisane w języku polskim, o tematyce i objętości spełniającej warunki konkursu, zwane dalej „Utworem”.
 2. Utwór nadesłany na Konkurs musi być jest całkowicie oryginalny i nie może zawierać żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora, oraz nie może naruszać żadnych praw osób trzecich.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z naruszeniem jakichkolwiek ich praw, spowodowanym publikacją utworu.
 4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno opowiadanie lub wiersz.

III Zasady Konkursu

 1. Minimalna objętość Utworu to 100, maksymalna – 40 000 znaków ze spacjami.
 2. Dopuszczalne formy to wiersze i opowiadania, należące do dowolnego gatunku.
 3. Wybór najlepszych utworów zostanie dokonany na podstawie wyników głosowania czytelników
 4. System głosowania zostanie uruchomiony w terminie do 14 dni od zakończenia naboru utworów konkursowych.
 5. Głosowanie będzie trwało nie krócej niż 2 miesiące.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od zakończenia głosowania, poprzez zamieszczenie na stronie www Organizatora (www.PubliXo.com) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuł nagrodzonego Utworu oraz nick Uczestnika w Serwisie.
 7. 10 najlepszych opowiadań oraz 10 wierszy zostanie nagrodzonych publikacją w tomiku zbiorczym, wydanym przez wydawnictwo My Book, w tradycyjnej wersji papierowej oraz jako ebook. Obie formy będą dystrybuowane przez te same kanały, co pozostałe pozycje wydawnictwa.

IV Prawa autorskie i zasady wydania tomiku pokonkursowego

 1. Wydanie tomiku nastąpi nie później niż 3 miesiące od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy Utwór zostanie opublikowany pod jego nazwiskiem, czy pod pseudonimem.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na wydawanie i rozpowszechnianie tego utworu drukiem w postaci książkowej oraz wykorzystywania go na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-3 ustawy o prawie autorskim (w tym także zwielokrotniania i rozpowszechniania egzemplarzy na wszelkich nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych oraz udostępniania utworu za pośrednictwem sieci informatycznej) na czas nieokreślony.
 4. Udzielona licencja jest niewyłączna – Uczestnik może swobodnie dysponować swoim Utworem, np. udzielić licencji także innym wydawnictwom.
 5. Po opublikowaniu, autor nie może żądać wycofania utworu z tomiku.
 6. Każdy nagrodzony publikacją Uczestnik otrzyma jeden egzemplarz autorski książki.
 7. Za swoją publikację Uczestnik nie otrzyma honorarium. Zyski ze sprzedaży tomiku pokonkursowego będą przeznaczone na utrzymanie Serwisu.

V Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków spowoduje utratę prawa dalszego udziału w konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 4. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.PubliXo.com i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 5. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora.
© 2010-2016 by Creative Media
×