Konkurs "Mocne postanowienie" - zakończenie

Miło nam poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty. Redakcja wydawnictwa My Book zdecydowała się nagrodzić następujące opowiadania:

I Cezar, potomek Dropsa (lilly)
II Falstart (karpeek)
III Czego ci brakuje do szczęścia? (specjalkaa)

Do końca tygodnia skontaktujemy się e-mailowo ze zwycięzcami w sprawie nagród.

Drodzy uczestnicy konkursu!
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania czytelników, stan na 19 grudnia 2011, godz 8. Punktacja obliczana była nastepująco: średnia ocena x liczba otrzymanych ocen. Każde "Lubię to" zostało zaliczonej jako ocena "5".
miejscetytułpunktów
1Na zakręcie 82
2Walka o życie 53
3Czego ci brakuje do szczęścia? 29
4Brajan 26
5wybierając życie 19
6Cezar, potomek Dropsa 15
7Falstart 10
8Kukiełka 10
9Nie jem, nie piję, nie palę 9
10Ja tu nie pasuję 8
11Przemiana 8
12Cztery minuty i dwadzieścia sześć sekund 5
13Flaczki 4
14Wiele bólu 4
Ponieważ miejsca 7 i 8 otrzymały jednakową liczbę punktów, do finału przechodzi 8 pierwszych utworów. Wyniki konkursu bedą ogłoszone po świętach.

*** Lista utworów zgłoszonych do konkursu ***

Kryteria wyboru:

 1. Etap I - wybór czytelników. Na zgłoszone utwory można głosować dwojako:
  - korzystając z konta w serwisie PubliXo.com i wystawiając tekstowi ocenę
  - korzystając z konta na Facebooku - przez kliknięcie "lubię to" przy utworze
 2. Etap II - wybór redakcji PubliXo.com
  Teksty, które zajmą 7 pierwszych miejsc w głosowaniu czytelników, zostaną poddane ocenie redakcji. Wybierzemy z nich 3, naszym zdaniem, najlepsze.

Czas trwania głosowania

Na utwory konkursowe głosować można do 18 grudnia 2011 r. 19 grudnia ogłosimy ranking czytelników, a 28 grudnia - ostateczną listę zwycięzców.

Nagrody

Miejsce I - publikacja opowiadania w antologii wydanej w ramach naszego drugiego konkursu "Zadebiutuj z PubliXo" + nagroda książkowa od wydawnictwa My Book (wydawca dostarczy listę tytułów do wyboru) + publikacja w magazynie @trament

Miejsce II i II - nagroda książkowa od wydawnictwa My Book + publikacja w magazynie @trament
Rzucić palenie, schudnąć, zapisać się na basen... Od Nowego Roku minęło juz sporo czasu – i na pewno już wiadomo, co się stało z Waszymi postanowieniami. I to właśnie postanowienia - niekoniecznie noworoczne - stanowią motyw przewodni naszego pierwszego konkursu. Czy będzie to horror, satyra, a może romans - pozostawiamy Waszemu wyborowi.
Portal literacki PubliXo.com ogłasza konkurs literacki pod hasłem „Mocne postanowienie”.


Jak zgłosić utwór do konkursu?

Tekst konkursowy zamieszcza się tak samo jak pozostałe, w dowolnym ze swoich zbiorów. Po zalogowaniu, w "Moje konto" znajdziecie zakładkę "Konkursy". Żeby zgłosić utwór, wystarczy kliknąć ikonkę i wybrać tekst spełniający warunki konkursu.REGULAMIN

Ostatnie zmiany: 02-11-2011

I Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem i fundatorem nagrody konkursu jest firma Creative Media – właściciel portalu literackiego PubliXo.com (zwanego dalej „Serwisem”) oraz wydawnictwa My Book, z siedzibą w Szczecinie, Ruska 22A/6 – zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Nabór opowiadań konkursowych rozpocznie się dnia 4 lutego 2011 r. i trwać będzie do dnia 31 października 2011 r.
 3. Do konkursu musi zostać zgłoszonych przynajmniej 60 opowiadań różnych autorów. W przypadku niespełnienia tego warunku konkurs może zostać przedłużony lub odwołany.

II Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która do dnia 31 października 2011 r. zamieści w serwisie PubliXo.com niepublikowane wcześniej drukiem opowiadanie swojego autorstwa, napisane w języku polskim, o tematyce i objętości spełniającej warunki konkursu, zwane dalej „Utworem”.
 2. Utwór nadesłany na Konkurs musi być jest całkowicie oryginalny i nie może zawierać żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora, oraz nie może naruszać żadnych praw osób trzecich.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z naruszeniem jakichkolwiek ich praw, spowodowanym publikacją utworu.
 4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno opowiadanie.

III Zasady Konkursu

 1. Konkurs odbywa się pod hasłem „Mocne postanowienie”.
 2. Minimalna objętość Utworu to 8 000, maksymalna – 16 000 znaków ze spacjami.
 3. Jedyną dopuszczalną formą jest opowiadanie, należące do dowolnego gatunku. Jego tytuł nie może być identyczny z tyułem konkursu.
 4. Wybór najlepszych utworów zostanie dokonany na podstawie dwóch kryteriów:
  – wyników głosowania użytkowników Serwisu
  – oceny dokonanej przez redakcję wydawnictwa My Book
 5. System głosowania zostanie uruchomiony w terminie do 7 dni od zakończenia naboru utworów konkursowych.
 6. Głosowanie będzie trwało nie krócej niż 2 miesiące.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od zakończenia głosowania, poprzez zamieszczenie na stronie www Organizatora (www.PubliXo.com) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuł nagrodzonego Utworu oraz nick Uczestnika w Serwisie.
 8. 20 najlepszych utworów zostanie nagrodzonych publikacją w tomiku zbiorczym, wydanym przez wydawnictwo My Book. Książka otrzyma nr ISBN i zostanie wprowadzona do sprzedaży w księgarni internetowej www.mybook.pl.

IV Prawa autorskie i zasady wydania tomiku pokonkursowego

 1. Wydanie tomiku nastąpi nie później niż 3 miesiące od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy Utwór zostanie opublikowany pod jego nazwiskiem, czy pod pseudonimem.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na wydawanie i rozpowszechnianie tego utworu drukiem w postaci książkowej oraz wykorzystywania go na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt. 1-3 ustawy o prawie autorskim (w tym także zwielokrotniania i rozpowszechniania egzemplarzy na wszelkich nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych oraz udostępniania utworu za pośrednictwem sieci informatycznej) na czas nieokreślony.
 4. Udzielona licencja jest niewyłączna – Uczestnik może swobodnie dysponować swoim Utworem, np. udzielić licencji także innym wydawnictwom.
 5. Po opublikowaniu, autor nie może żądać wycofania utworu z tomiku.
 6. Każdy nagrodzony publikacją Uczestnik otrzyma jeden egzemplarz autorski książki.
 7. Za swoją publikację Uczestnik nie otrzyma honorarium. Zyski ze sprzedaży tomiku pokonkursowego będą przeznaczone na utrzymanie Serwisu.

V Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków spowoduje utratę prawa dalszego udziału w konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 4. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.PubliXo.com i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 5. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora.
© 2010-2016 by Creative Media
×