Go to commentsHistoria jest matką
Text 191 of 211 from volume: Otwarta szuflada
Author
Genreprose poetry
Formblank verse
Date added2020-08-13
Linguistic correctness
- no ratings -
Text quality
- no ratings -
Views248

Historia jest matką


Być może że historia jest matką

Potrzebną w dziejach świata

Abym mógł narodzić się w Ojczyźnie

Gdzie dom rodzinny

Jak ogród wita pachnącymi

Biało czerwonymi kwiatami


Być może po to na górze

Orzeł zbudował gniazdo

Bym w biegłem przez tyle lat

Poznał ogień serc szumiący

W skrzydłach husarii

Walczącej o wolność Ojczyzny


Być może po to są  świątynie

Niczym latarnie w gąszczu buszu

Bym przez las nie kroczył samotnie

I w pieśni dzwonów

Odnalazł  drogę gładką i prostą

Prowadzącą w Królestwo Boże


  Contents of volume
Comments (0)
ratings: linguistic correctness / text quality
no comments yet
© 2010-2016 by Creative Media