Przejdź do komentarzyPrestidigitator
Tekst 74 z 169 ze zbioru: Garb
Autor
Gatunekpoezja
Formawiersz / poemat
Data dodania2018-09-09
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń1660

Jak niewiele trze­ba

By człowiek zaczął bełko­tać

Gde­rać i mam­ro­tać


A dzieje się to z przyczyn ba­nal­nych

Zagubienia  pod­sta­wowych war­tości

Ta­kich jak lo­jal­ność , god­ność

Poświęce­nie a naj­częściej

Ele­men­tarne dob­ro


Zastąpią te pros­te i oczy­wis­te

Światła pro­mienie poplątaną fi­lozo­fią

Ana­lizą wy­myślną

Gdzie w dru­gim ruchu

Po­pełnią masę błędów lo­gicznych

Wszak mają je­dynie wyk­ształce­nie


Już trzeciego  dnia

Przyj­dzie do nich  pres­ti­digi­tator

I ich bełko­tem zacznie ope­rować

Niczym  ar­mią


  Spis treści zbioru
Komentarze (2)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Żeby człowiek wagi ciężkiej zaczął bełkotać, gderać czy mamrotać (patrz wstęp), wystarczy flaszka. Tym mniejszym rozmiarami wystarczy ćwiartka.

Jeżeli w Polsce jest wg ostrożnych szacunków ok. 5 milionów dorosłych płci obojga codziennie pijących alkohol, to czego oczekiwać po ich morale? Zagubienie podstawowych wartości takich jak lojalność, godność, poświęcenie czy podstawowe dobro (vide tekst) murowane.

Ludzie nie zachowują się nieprzewidywalnie. Codzienne picie generuje określone skutki.

Cała dodatkowa w wierszu retoryka - to klasyczna musztarda grubo po obiedzie
avatar
Kim jest tytułowy prestidigitator?

Oszustem-iluzjonistą, który na oczach widowni czyni istne cuda i magiczne sztuczki, by wszystkich omamić, puścić z torbami w samych skarpetkach - i wywieść w szczere pole.

Gdyby ta publiczność MNIEJ piła, a więcej do swoich szkół się przykładała, cały świat byłby o niebo lepszy!
© 2010-2016 by Creative Media
×