Przejdź do komentarzyPrestidigitator
Tekst 74 z 120 ze zbioru: Garb
Autor
Gatunekpoezja
Formawiersz / poemat
Data dodania2018-09-09
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń469

Jak niewiele trze­ba

By człowiek zaczął bełko­tać

Gde­rać i mam­ro­tać


A dzieje się to z przyczyn ba­nal­nych

Zagubienia  pod­sta­wowych war­tości

Ta­kich jak lo­jal­ność , god­ność

Poświęce­nie a naj­częściej

Ele­men­tarne dob­ro


Zastąpią te pros­te i oczy­wis­te

Światła pro­mienie poplątaną fi­lozo­fią

Ana­lizą wy­myślną

Gdzie w dru­gim ruchu

Po­pełnią masę błędów lo­gicznych

Wszak mają je­dynie wyk­ształce­nie


Już trzeciego  dnia

Przyj­dzie do nich  pres­ti­digi­tator

I ich bełko­tem zacznie ope­rować

Niczym  ar­mią


  Spis treści zbioru
Komentarze (0)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
brak komentarzy
© 2010-2016 by Creative Media
×