Przejdź do komentarzyTrzy słonie
Tekst 104 z 168 ze zbioru: Znak czasu
Autor
Gatunekpoezja
Formawiersz / poemat
Data dodania2015-03-31
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń1555
Trzy słonie


My starzy wie­rzy­my w płas­kość tej Ziemi 

W trzy słonie upar­cie - co ją dźwi­gają 

-Dysk ziem­ski z mno­gością - sie­dzib naszych  

-I ja­ko je­dyne ut­rzy­mać og­rom pot­ra­fią 


Je­den z myśli lot­nej wskrzeszo­ny 

W białych mias­tach na wys­pach górzys­tych 

Wol­nością i prawdą - ro­zumu zrodzo­ny 

-An­tyczną is­krą jas­ności  


Dru­gi mu bra­tem z pob­liskiej wyżyny 

Ko­dek­sem dla ludzi i wzniosłe ruiny 

Pa­rag­raf bu­tem le­gionów na wieki wy­ryty 

-Łukiem ka­mien­nym - trium­fem zdo­byw­cy 


Os­tatni to trze­cia - równo­wagi pod­po­ra  

Od­da­niem życia - ludzkości ka­ted­ra  

Dla ludzi jak ogień Pro­meteu­sza 

-Nad­sta­wiać dru­gi po­liczek nau­cza  


Ziemia jest jed­nak okrągła  

Nie ma początku- ni końca  

Czy nic za­tem jej nie wspiera ?  

Nie ma idei i dzieła - cy­wili­zac­ji przyczy­ny ?  


- My starzy - upar­cie w trzy słonie wie­rzy­my


Wiersz jest poświęcony trzem filarom cywilizacji: filozofii greckiej ,prawu rzymskiemu i chrześcijaństwu. Wielu niestety nie zdaje sobie z tego sprawy lub zapomina.


  Spis treści zbioru
Komentarze (6)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Właściwie to cywilizacja rzymska została zbudowana na bazie greckiej, a chrześcijaństwo na obu.
avatar
No zawsze coś z czegoś wynika. Ważne co kto osiągnął - stworzył i jak to tworzyło świat- ludzi.
avatar
Jak najbardziej...
avatar
Te "słonie" coś mi nie za bardzo??? Gdyby "trzy filary"???

Słonie bowiem to typowa egzotyka Dalekiego Wschodu, na dodatek zupełnie inna religia, inna kultura.

Afryka natomiast, zwłaszcza pierwotna kojarzy mi się z animizmem. Etiopia, Rozarze, to za mało ;)

Życzliwie :)))
avatar
Befano - to celowe odniesienie no i nie istotne religijnie . Ważne że wierzymy w podstawy cywilizacji które dla wielu wydają się archaiczne - tak jak te słonie co utrzymują Ziemię .
avatar
W mitologii greckiej, a przecież odwołujesz się do kultury śródziemnomorskiej [?] ziemię podtrzymywał Atlas!...
Uczłowieczony gigant, stąd w architekturze tzw. atlanty, czy ich żeńskie odmiany - kariatydy.

Nie chcę u siebie żadnego słonia :P Chyba wyłącznie jako gadżet ;)

:)))
© 2010-2016 by Creative Media
×