Przejdź do komentarzyCenzura w świecie, Polsce i na portalu
Tekst 87 z 240 ze zbioru: Znak czasu
Autor
Gatunekpoezja
Formafraszka / limeryk
Data dodania2016-02-19
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń2663

Mamy  gdakać i gęgać

Jak stado drobiu

Wszyscy jednacy

Bez zdania własnego

Art 54 Konstykucji

1) Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.


2) Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.  Spis treści zbioru
Komentarze (8)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Wychowanie - wszędzie i od zawsze - w każdej kulturze zawsze jest ujednolicaniem nie tylko "poprawnego" języka, pożądanych postaw, ale także właściwych akceptowalnych światopoglądów.

Mamy nie tylko gdakać i gęgać jak tzw. "wszyscy", lecz także gęgolić - najlepiej w obrębie dwóch nieśmiertelnych kręgów tematycznych: pogody oraz mody.
avatar
Cenzura w świecie, w Polsce... (patrz tytuł wierszyka) istnieje już na poziomie wychowania przedszkolnego - i jej oczywistym wyrazem jest ZAWSZE konkretny ściśle określony wyselekcjonowany materiał kształcenia - dokładnie taki a nie inny, tak, aby dzieci formować wg odgórnego wyraźnego czytelnego szablonu. W Japonii czy w Szwecji, na Hawajach czy u nas - wszędzie szkoła NARZUCA uczniom swój uniform
avatar
Za to Artykuł 13 Konstytucji RP brzmi:

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
definicje:
Faszyzm: Kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim [...]także: forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej [...]opierająca się na zasadzie wodzostwa, dysponująca zhierarchizowanym aparatem partyjnym, stosująca terror wobec przeciwników politycznych.
Rasizm: Pogląd oparty na tezie o nierównowartości biologicznej, społecznej i intelektualnej ras ludzkich, łączący się zwykle z wiarą we wrodzoną wyższość określonej rasy, często uznający jej prawo do panowania nad innymi.
Nacjonalizm: Postawa społeczno-polityczna i ideologia postulujące nadrzędność interesów własnego narodu, wyrażające się w egoizmie narodowym, w dyskryminowaniu innych narodów, nietolerancji i wrogości w stosunku do nich.
Bezpośrednio z art 13 Konstytucji są związane artykuły Kodeksu Karnego:
119, 126a, 255, 256 oraz 257.
.
avatar
Emilio - zgadzam się doskonale to ujęłaś .
Stworzono kilka rodzai autocenzury, na tle politycznym, hierachicznym , kulturowym , moralnym itp.
Wszystkie kosztem prawdy.

Leo - nacjonalizm pomylono z szowinizmem.
Bardzo często w polityce szczytnymi hasłami ukrywają swoje brudy.

Powstaje ciekawe i zarazem istotne pytanie - czy walka z faszyzmem , nazizmem itp. uzasadnie cenzurę .

Pozostaje dylemat bo prawda może byc zagrożona .
Oto dobry przykład:

Faktem niezaprzeczanym jest typowy biały europejczyk nie będzie chciał mieszkać wśród czarnych lub arabów.
Niestety nawet osoby które deklarowały taką chęć dezerterowały.

Zatem pytanie : czy przytaczany przykład można eksponować czy też powinno być poprawnym.
Jakakolwiek cenzura będzie przeciwko prawdzie .
Samo zaś zjawisko jest aktem społecznym i dość istotnym. Dlatego jest powód by było omawiane .
Więc ?
Czy można mówić że jest jak jest ?
avatar
Unifikacja, uniformizacja, globalizacja wszystkich narodów jest wpisana w kondycję człowieka - istoty stadnej, społecznej. We wszystkich kulturach świata każda wspólnota od zawsze opierała się/opiera się/będzie się opierać na identyfikacji z obowiązującymi wzorcami zachowań i postaw. Kto się wychyla, nie przystaje, nie pasuje do reszty - aut! won! i na drzewo! Masz tak śpiewać - jak wszyscy ci zagramy!

Jeśli coś ci się nie podoba - do widzenia.

Odwieczny prymat/dyktat większości nad pojedynczą zwichrowaną jednostką wszędzie ma bardzo starą siwą brodę, i nie ma na to żadnego lekarstwa; stado wykluczy każdego, kto się nie przyporządkuje
avatar
Reasumując:

wolność Tomku
w swoim domku.

I nie próbuj mieszać,
bratku, u sąsiada!
avatar
Emilio trochę generalizujesz .
W kwestiach kulturowych jest awangarda , style retro.
Też powraca moda- lub tematy zakazane stają sie znowu modne.

Poszukiwanie nowego itp.
Ale pozostaje proza i system który się nie przeckoczy.
Czasami dopiero wojny i rewolucje coś zmieniają by po czasie powróciło ,, maszynidło"
avatar
"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają." w 1562 r. - czyli prawie pół tysiąca lat temu - napisał ojciec literackiej polszczyzny Mikołaj Rej z Nagłowic. Tylko że Polacy to nie monolit - to Ślązacy, Kaszubi, Pomorzacy, Kujawiacy, Słowińcy, potomkowie Holendrów na Żuławach, potomkowie Tatarów na Podlasiu, potomkowie Romów, Cyganów, Bojków, Łemków, Niemców, Rusinów, Białorusinów, więc nie oczekujmy, żeby wszyscy oni tak samo unisono pod czyjeś dyktando kwakali.
© 2010-2016 by Creative Media
×