Przejdź do komentarzyKsięga Rodzaju 15,15-21
Autor
Gatunekpopularnonaukowe
Formaartykuł / esej
Data dodania2018-01-02
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń562

`A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju` Czyli Abram przyłączony zostanie do przodków swoich, przeżywając życie bez konfliktowo `i będziesz pogrzebany w późnej starości` Czyli i Abram będzie pogrzebany gdy dożyje późnej starości `Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj,` Czyli lecz dopiero czwarte pokolenie Abrama wróci do ziemi kanaanejskiej, którą Wszechmogący Bóg dał Abramowi i potomkom Abrama na wieki (Rdz.13,15) `gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów` Czyli gdyż do tego czasu przeklęte potomstwo Kanaana, syna Chama będzie medium szatana w negowaniu i w manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga (Rdz.9,25) A za czynienie falowych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnym, na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje od potomków Abrama `A gdy słońce zaszło` Czyli a gdy nie było pokoleniowej świadomości, że Abram i potomstwo Abrama są błogosławieństwem, w którym Wszechmogący Bóg będzie wypełniał swoją wolę (Rdz.12,1-8) w której udział mają potomkowie synów Noego, bracia bliźniacy (Rdz.5,32) Czyli każdy z nas w Jezusie Zbawicielu `i nastała ciemność,` Czyli i nastał brak pokoleniowej świadomości błogosławieństw `oto ukazał się dymiący piec` Czyli oto gdy nastał brak pokoleniowej świadomości błogosławieństw. Wtedy nastąpił podział społeczny potomków Abrama, który był źródłem konfliktów społecznych. A gdy był konflikt społeczny wtedy nastąpił wewnętrzny podział społeczny potomków Abrama. A wewnętrzny podział społeczny, potomków Abrama był informacją do zaboru. ` i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami ` Czyli i słowa Pisma Świętego Wszechmogącego Boga,które wskazują na wszelkie podziały, które są źródłem wszelkich konfliktów ( Ps.119, 105) `W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem mówiąc:` Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. Czyli w dniu tym zawarł Wszechmogący swoje zobowiązania, wobec błogosławieństw Abrama, i że ziemię kanaanejską da Abramowi i potomstwu Abrama na wieki.` Potomstwu twemu daje tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:` Czyli potomstwu twojemu daje tę ziemię, od południowego zachodu aż po północny wschód. `Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitow, i Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, i Amorytów,i Kananejczyków, i Girgazytów, Jebuzytów.` Czyli i podzieleni w rodzie, i podzieleni w plemieniu według swoich imion. Zrodzili plemiona według ich imion i według ich języków, i według ich krajów, i według ich narodów. potomkowie Kanaana, syna Chama, którzy są nieświadomi i przeklęci, czyli oddani szatanowi, by być jego medium w negowaniu i w manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga. A za czynienie falowych zakłóceń w systemie duchowo - informacyjnym, na pewno poniosą śmiertelne konsekwencje od potomków Abrama (Rdz.15,15-21)

  Spis treści zbioru
Komentarze (0)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
brak komentarzy
© 2010-2016 by Creative Media
×