Przejdź do komentarzyKsięga Rodzaju 16,1-5
Autor
Gatunekpopularnonaukowe
Formaartykuł / esej
Data dodania2018-01-02
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń945

`A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci,` Czyli, bo u Saraj, żony Abrama, nie było procesu kilkukrotnego rozradzania się. Ukończonego urodzeniem ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji w formie energetycznej z formą ruchu we wszechinformacji `lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar` Czyli lecz miała niewolnicę, Egipcjankę o umownym imieniu Hagar, z plemienia Chawila podzielonego w plemieniu Kusza, syna Chama (Rdz.2,11;10,6-7) którego potomstwo zostało przeklęte (Rdz.9,25) `Rzekła więc Saraj do Abrama:` Czyli, słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Saraj do Abrama `Oto Pan odmówił mi potomstwa,` Czyli oto Wszechmogący nie dał mi potomstwa `obcuj proszę, z niewolnicą moją,` Czyli Saraj wolą było, by Abram rozpoczął akt rozradzania się z jej niewolnicą, z przeklętego potomstwa Chama `może z niej będę miała dzieci` Czyli może u niewolnicy z przeklętego potomstwa Chama, nastąpi proces kilkukrotnego rozradzania się. Ukończonego urodzeniem ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji w formie energetycznej, z formą ruchu we wszechinformacji ` I usłuchał Abram rady Saraj` Czyli i wykonał Abram Saraj wolę,która nie była wolą Wszechmogącego ` Wzięła więc Saraj, żona Abrama niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę - było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej- i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi` Czyli wykonała więc Saraj, żona Abrama swoją wolę w niewolnicy swojej Hagar, Egipcjance z przeklętego potomstwa Chama (Rdz. 9,25) po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej, którą Wszechmogący da Abramowi i potomstwu Abrama na wieki ( Rdz.13,15) i dała niewolnicę swoją za żonę mężowi swemu Abramowi. `A on obcował z Hagar, i poczęła`, Czyli a Abram rozpoczął akt rozradzanie się z niewolnicą Hagar, z przeklętego potomstwa Chama (Rdz.9,25) `Lecz gdy spostrzegła, że poczęła,` Czyli lecz gdy sobie uświadomiła, że rozpoczął się u niej proces rozradzania się `zaczęła pogardzać panią swoją` Czyli, bo rozpoczęcie u niej procesu rozradzania się było źródłem poczucia własnej wartości wobec pani swojej `Wtedy rzekła Saraj do Abrama:` Czyli wtedy rzekła: słowo,dźwięk, wibracja - nośnik informacji Saraj do Abrama: `Krzywdy mojej tyś winien !` Czyli za utratę godności Saraj, Abram odpowiedzialny, bo wykonał Saraj wolę, która była źródłem konfliktów i utratą godności Saraj `Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę,` Czyli Saraj wolą było danie niewolnicy swojej Abramowi za żonę. Nieświadoma konsekwencji wykonania swojej woli `a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać ! ` Czyli a niewolnica, gdy uświadomiła sobie, że u niej rozpoczął się proces rozradzania się, to zaczęła okazywać własną wartość wobec swojej pani, Saraj `Niech Pan będzie sędzią miedzy mną a tobą` Czyli niech Wszechmogący osądzi moją wolę, która była źródłem utraty mojej godności, i twoje wykonanie mojej woli (Rdz.16,1-5)

  Spis treści zbioru
Komentarze (0)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
brak komentarzy
© 2010-2016 by Creative Media
×