Przejdź do komentarzyKsięga Rodzaju 17,1-7
Autor
Gatunekpopularnonaukowe
Formaartykuł / esej
Data dodania2018-01-04
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń1551

`A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt lat,` Czyli wtedy Ismael miał trzynaście lat `ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: ` Czyli ponownie ukazał się Wszechmogący Abramowi i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji do Abrama: `Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały ! ` Czyli Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, trwaj w jedności ze mną i bądź doskonałym wzorem `Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą` Czyli Bóg Wszechmogący ustanawia swoje zobowiązanie wobec Abrama i zobowiązanie Abrama wobec Boga Wszechmogącego` i dam ci bardzo liczne potomstwo` Czyli i Bóg Wszechmogący da Abramowi tak liczne potomstwo, że nikt policzyć nie będzie mógł (Rdz.15,5) `Wtedy Abram padł na oblicze swoje` Czyli wtedy Abram padł na oblicze swoje przed Bogiem Wszechmogącym `a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów` Czyli Abram stanie się ojcem wielu potomków podzielonych w rodzie, podzielonych w plemieniu według swoich imion, według swoich języków i według swoich krajów w narodach swoich `Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowię cię ojcem mnóstwa narodów` Czyli lecz imię twoje teraz będzie Abraham według wypełniania mojej woli w tobie, ustanowię cię ojcem potomstwa, z którego wywodzić się będzie wiele narodów ` Rozmnożę więc ciebie nad miarę ` Czyli Bóg Wszechmogący wypełniać będzie swoją wolę w Abramie, rozmnażając Abrama potomstwo bez miary (Rdz.15,5)` wywiodę z ciebie narody ` Czyli z potomstwa Abrahama wywodzić się będzie wiele narodów ` i królowie pochodzić będą od ciebie `, czyli i królowie pochodzić będą z potomstwa Abrahama `I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne `Czyli i Bóg Wszechmogący ustanowi swoje zobowiązania wobec Abrahama i zobowiązania Abrahama wobec Boga Wszechmogącego, z potomkami Abrahama według pokoleń potomków ich w narodach ich jako zobowiązanie wieczne `abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie` Czyli abym był Bogiem Wszechmogącym Abrahama i potomstwa Abrahama (Rdz.17,1-7)

  Spis treści zbioru
Komentarze (0)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
brak komentarzy
© 2010-2016 by Creative Media
×