Przejdź do komentarzySuper hipokryzja 3
Tekst 23 z 24 ze zbioru: teologiczne wykopaliska
Autor
Gatunekpublicystyka i reportaż
Formaartykuł / esej
Data dodania2018-03-26
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń798

Watykan złożył następujące oświadczenie: „Co tydzień w dniu, który [Kościół] nazwał dniem Pańskim [niedzielą], przywołuje on na pamięć zmartwychwstanie Pana”. Ponadto: „Obchodząc największą uroczystość Wielkanocy, upamiętnia również każdego roku zmartwychwstanie Pana” (Dokumenty Soboru Watykańskiego II).Takie oświadczenie złożył Watykan , co oświadcza konstytucja chrześcijańska Biblia?


Czy znajdziemy w niej informację że Jezus Chrystus nakazał obchodzić co roku pamiątkę jego zmartwychwstania, czyli Wielkanoc ?   W wieczór przed śmiercią Chrystus nakazał obchodzić zupełnie inną uroczystość. Podał uczniom prosty posiłek  chleb i wino  i polecił im: „Czyńcie tak w dalszym ciągu na moją pamiątkę” (Łuk. 22:19).Jezus chciał i nakazał żeby obchodzić pamiątkę jego śmierci, a nie zmartwychwstania. Dlaczego właśnie śmierci ? Ponieważ przez śmierć umożliwił ludzkości pojednanie się z Bogiem i możliwość życia wiecznego. Nie zmartwychwstanie , lecz złożenie swojego doskonałego ciała na okup miało zapewnić ludzkości błogosławieństwa.

Chrystus nie nakazał obchodzenia ani Wielkanocy, ani żadnego innego święta. Sokrates, historyk Kościoła z V wieku, napisał: „Apostołowie wcale nie myśleli o ustanawianiu dni świątecznych; zachęcali raczej do prowadzenia nienagannego i pobożnego życia”.


Ustanowienie Wielkanocy nie ma więc żadnych podstaw biblijnych. Uczeni twierdzą, że angielska nazwa Easter, odpowiadająca naszej Wielkanocy, jest pochodzenia anglosaskiego i odnosi się do wiosny. Starożytni uważali, iż o tej porze roku słońce rodzi się ponownie po miesiącach zimowej martwoty. Inne nazwy tego święta, francuska pâques lub włoska pasqua wywodzą się ze starohebrajskiego słowa pesach, „przejście”. W chrześcijaństwie twierdzi się, że Wielkanoc zastąpiła to żydowskie święto. Zapomina się jednak, o fakcie, że Jezus ustanowił w miejsce żydowskiej Paschy nie Wielkanoc, tylko Wieczerzę Pamiątki.-czyli jego śmierci.
  Spis treści zbioru
Komentarze (15)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Pochodzenie świąt Wielkanocy
W wielu krajach anglojęzycznych Wielkanoc nazywana jest „Easter”. Książka Medieval Holidays and Festivals (Średniowieczne święta i uroczystości) informuje, że „nazwa tego święta wywodzi się od Eostre, pogańskiej bogini jutrzenki i wiosny”. Kim była ta bogini? W dziele The American Book of Days (Amerykańska księga świąt) podano: „Jak głosi legenda, Eostre otworzyła bramy Walhalli, by wpuścić tam Baldura, zwanego też Białym Bogiem, co nawiązywało do jego czystości, albo Bogiem Słońca, gdyż z jego czoła biła jasność rozświetlająca świat”. Dalej czytamy: „Nie ma cienia wątpliwości, że pierwotny Kościół przejął stare pogańskie rytuały i nadał im chrześcijańską treść. Ponieważ podczas święta Eostre czczono odradzanie się życia na wiosnę, więc po prostu nakazał świętować w tym czasie zmartwychwstanie Jezusa, którego ewangelię głosił”.
avatar
„Wielkanoc [po ang. Easter]. Pierwotnie święto wiosny na cześć teutońskiej bogini światła i wiosny, znane w języku Anglosasów jako Eastre. Już w VIII wieku Anglosasi przenieśli tę nazwę na chrześcijańskie święto, które się obchodzi ku czci zmartwychwstania Chrystusa” (John D. Davis: The Westminster Dictionary of the Bible, Philadelphia, 1944, s. 145).
„Wszędzie szukają kolorowych jaj wielkanocnych przyniesionych przez zajączka wielkanocnego. To już nie jest zabawa dziecięca, tylko pozostałość obrządku płodności, której symbolami są jaja i zajączek” (Funk i Wagnalls: Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, Nowy Jork, 1949, t. 1, s. 335).
avatar
Historyk Sokrates Scholastyk przyznał: „Ani Zbawiciel, ani apostołowie nie zostawili nam co do tego żadnych poleceń obowiązujących na zasadzie prawa; i nie zagroziły nam Ewangelie czy apostołowie grzywną czy karą lub przekleństwem”. W czasopiśmie The Christian Century ukazał się artykuł o Wielkanocy, w którym nadmieniono, iż ‛pierwsi chrześcijanie zaczęli święcić dzień zmartwychwstania w drugim stuleciu. Wynika z tego, że Wielkanoc wprowadzono dość długo po śmierci wszystkich apostołów i zakończeniu spisywania Biblii. Nie da się ukryć, iż tradycje tego święta pochodzą nie od Boga, lecz od ludzi.
avatar
Twierdzenie że KRK trzyma się wiernie nauk Jezusa Chrystusa- jest taką prawdą jak to, że ja papieżem jestem
avatar
,,Przecież ani żaden sobór ani Watykan nie uważali,że jakiekolwiek święta religijne zostały nakazane przez Jezusa Chrystusa.``

I właśnie mamy problem !

Czy nie jest to samowolą ?

W księdze Objawienia 22- 18,19  czytamy :„Ja świadczę każdemu, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju: Jeżeli ktoś doda coś do tych rzeczy, Bóg doda mu plag zapisanych w tym zwoju;  a jeżeli ktoś odejmie coś ze słów zwoju tego proroctwa, Bóg odejmie jego dział w drzewach życia i w mieście świętym — rzeczach opisanych w tym zwoju.

Watykan wymyślił sobie i dodał święto Wielkanocne , mające pogański rodowód.

Według książki Curiosities of Popular Customs (Osobliwości zwyczajów ludowych) polityka kościoła polegała na tym, by „obrzędom pogańskim, których nie dało się wykorzenić, nadać symbolikę chrześcijańską. W wypadku Wielkanocy zamiana ta była wyjątkowo łatwa. Radość towarzysząca wschodowi słońca i odradzaniu się natury z zimowej martwoty przemieniła się w radość ze wschodzącego Słońca sprawiedliwości — Chrystusa wstającego z grobu. Wielkanoc połączono też z niektórymi świętami pogańskimi obchodzonymi dotąd około pierwszego maja. Dodano do niej mnóstwo nowych elementów”.
Potwierdza to Robert J. Myers w książce Celebrations. Jak czytamy, „na uroczystość tę złożyło się dużo pogańskich rytuałów na cześć przyrody budzącej się do życia, odprawianych w czasie wiosennego zrównania dnia z nocą”. Podobnie mówi The New Encyclopædia Britannica: „Wielkanocne zwyczaje ludowe, tak jak bożonarodzeniowe, stanowią odzwierciedlenie wielu dawnych praktyk pogańskich — w tym wypadku wiosennych obrzędów związanych z kultem płodności. Przykładem mogą być takie symbole Wielkanocy, jak jajko oraz zajączek bądź królik”.
avatar
Capri, czy ty przypadkiem nie jesteś Świadkiem Jehowy ?
Oni też tak cytują okrojone fragmenty Biblii i przeinaczają wszystkie fakty.

Podaj mi zatem ,,nie okrojony fragment Biblijny ``. wskazujący że Jezus Chrystus nakazał świętować Wielkanoc , święto mające pogańskie korzenie ?

Podaj cytaty z źródeł historycznych i Encyklopedii- które wskazują że w 1 w.n.e chrześcijanie obchodzili Wielkanoc ? Nie interesuje mnie co ustalono kilka stuleci na Soborach, w Objawieniu 22,18-19 Jezus Chrystus wyraźnie przestrzegł żeby niczego nie dodawać !
avatar
Dlaczego zarzucać katolikom istnienie papiestwa, skoro sam Jezus tego apostoła wyróżniał i zapowiedział, ze na nim zbuduje Kościół, którego moce piekieł nie przemogą?

Kolejny dowód na to jak KRK przebiegłe manipuluje naukami biblijnymi.

W Ewangelii Mateusza 16:17, 18 czytamy które Jezus słowa Jezusa skierowane do Piotra. Imię Piotr znaczy ,,odłam skalny``, ale nie skała. Czy Jezus chciał przez to powiedzieć, że jego kościół czyli zbór będzie zbudowany na Piotrze? Czy miał on zostać głową wszystkich chrześcijan? Jak słowa Jezusa rozumieli inni apostołowie, będący świadkami tej rozmowy? Z Ewangelii wynika, że później apostołowie kilkakrotnie spierali się o to, który z nich jest największy. Jeżeli Piotr już wcześniej otrzymałby od Jezusa prymat, czyli zwierzchnictwo, to czy taka kwestia w ogóle by się między nimi wyłoniła?
A jak sam Piotr rozumiał słowa Jezusa? Jako Izraelita z pewnością znał hebrajskie proroctwa mówiące o „kamieniu” czy też „kamieniu węgielnym” (Izajasza 8:13, 14; 28:16, Biblia lubelska; Zachariasza 3:9). Jedno z nich zacytował w swoim liście do współwyznawców i wyjaśnił, że przepowiedzianym „kamieniem węgielnym” okazał się Pan Jezus Chrystus, Mesjasz.

Piotr posłużył się greckim wyrazem pétra (tym samym, który znajduje się w słowach Jezusa z Ewangelii według Mateusza 16:18) tylko i wyłącznie w odniesieniu do Chrystusa (1 Piotra 2:4-8).
avatar
c.d

Jaki zatem jest sens słów: „Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój Kościół”? Aby poprawnie zrozumieć jakiś fragment, musimy wziąć pod uwagę jego kontekst. O czym więc rozmawiali Jezus i Piotr? Tuż przedtem Jezus zapytał uczniów: „A wy za kogo mnie uważacie?”. Piotr bez wahania odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żyjącego”. Jezus pochwalił Piotra, a następnie dodał, że zbuduje swój Kościół, czyli zbór, na jeszcze trwalszej „skale” tej, co do której Piotr właśnie wyraził swą wiarę — czyli na samym sobie (Mateusza 16:15-18).
Z wnioskiem, że „skałą” wspomnianą w Ewangelii według Mateusza 16:18 jest Chrystus, zgadzało się wielu tak zwanych Ojców Kościoła. Na przykład Augustyn, żyjący na przełomie IV i V wieku n.e., napisał: „Bardzo często wyjaśniałem słowa wypowiedziane przez Pana: ‚Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój, rozumiejąc tak, aby myślano, iż Kościół został zbudowany na Tym, w którego wiarę wyraził Piotr słowami: ‚Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego’”. Augustyn wielokrotnie powtarzał, że „Skałą (...) był Chrystus” (O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, tłum. J. Sulowski).
Gdyby Augustyna i innych oceniano według obowiązującej katolickiej doktryny, zostaliby uznani za heretyków. Zdaniem szwajcarskiego teologa Ulricha Luza pogląd panujący w tej sprawie wśród dzisiejszych biblistów Sobór Watykański z roku 1870 potępiłby jako herezję.
avatar
Trudno nauczanie Jezusa zawężać do Pisma Świętego. A świadectwo Tradycji jest tym cenniejsze, im bliżej czasów Apostolskich powstało.

Tylko i wyłącznie należy powoływać się na Biblię. W 2 Tym 3,16 czytamy : ,,Całe Pismo ( czyli Pisma Hebrajskie i Greckie ) przez Boga jest natchnione /.../

Tylko Biblia stanowi źródło prawdy o Bogu, nic poza nią.

Ona stanowi fundament prawdy, nie tradycja.

Jezus Chrystus i ap. Paweł przestrzegał :

On, odpowiadając, rzekł do nich: „A czemu wy naruszacie przykazanie Boże ze względu na waszą tradycję? Mt 15,3

Strzeżcie się: może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi jako swój łup przez filozofię i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej,/.../
avatar
Twoje wyjaśnienia są niczym nieuzasadnione i na dodatek błędne, żadnego źródła nie podałeś.

. W dziele Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words (1981, t. 4, s. 76) czytamy na temat tego słowa: „Pétros oznacza fragment skały, oddzielny głaz lub kamień — w przeciwieństwie do wyrazu pétra, oznaczającego masyw skalny”.

A w książce Word Studies in the New Testament (1957, t. I, s. 91) M. R. Vincent tak pisze o użyciu wyrazu pétros: „W klasycznej grece słowo to oznacza odłamek skały, jak na przykład u Homera, gdzie Ajaks rzuca w Hektora kamieniem, (...) a Patrokles chwyta i ukrywa w ręku ostry kamień”.

Zauważasz różnicę w znaczenie wyrazów Petros i petra ?
avatar
Piotr posłużył się greckim wyrazem pétra (tym samym, który znajduje się w słowach Jezusa z Ewangelii według Mateusza 16:18) tylko i wyłącznie w odniesieniu do Chrystusa (1 Piotra 2:4-8).
avatar
Niczym nie uzasadniłeś swoich racji, nie ma żadnego znaczenia jaką reprezentuję religię czy poglądy. Oponenci nie mając żadnych argumentów stosują personalne wycieczki lub próby ośmieszania w stylu sekciarz.
avatar
"Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie"

"Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Mojżesz kazał nam takie kamienować. Ty zaś co powiesz?
Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a potem podniósł się i rzekł:
- Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem".

"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem"

Podobno chrześcijanie umiłowali prawo boże ponad stanowione. Zatem dlaczego oni sobie mordy wycierają Jezusem Chrystusem? Dlaczego stanowią prawo na wzór mojżeszowego? Dla kogo odgrywają szopkę? Dla mnie?

Byłem głodny, a oni zamiast chleba rzucali kamienie. Byłem spragniony, a oni zamiast wody podali mi ocet. Byłem przybyszem, a oni napluli na mnie i gnali nad przepaść. Byłem chory, a oni powiedzieli mi, że to kara za grzech. Byłem w więzieniu, a oni domagali się sroższych kar.
Zatem stoję teraz na lewicy, która jest prawicą. Moja lewa ręka jest prawą ręką, a prawa lewą. Kaci mnie cytują, a owce same idą na rzeź. Lecz czas nadchodzi, kiedy słowa moje utkną w ich gardłach i będą ich palić jak rozżarzone węgle.
avatar
Jeszcze jedno na koniec, czy poniższe źródła i wyjaśnienie są interpretacją SJ ?

W dziele Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words (1981, t. 4, s. 76) czytamy na temat tego słowa: „Pétros oznacza fragment skały, oddzielny głaz lub kamień — w przeciwieństwie do wyrazu pétra, oznaczającego masyw skalny”.

A w książce Word Studies in the New Testament (1957, t. I, s. 91) M. R. Vincent tak pisze o użyciu wyrazu pétros: „W klasycznej grece słowo to oznacza odłamek skały, jak na przykład u Homera, gdzie Ajaks rzuca w Hektora kamieniem, (...) a Patrokles chwyta i ukrywa w ręku ostry kamień”.
avatar
TAK CAPRI to jest interpretacja według SJ
BO CYTUJĄ TE DWIE stare encyklopedie (?)-jedna pamięta lata 50-te XX wieku a ty to wklejasz do swoich wywodów jako argument
a dlaczego nie powołasz się na polskie słowniki hagiograficzne ,które wyjaśniają pochodzenie imion ?
Skąd masz pewność czy dobrze ktoś przetłumaczył słowa tamtych encyklopedii ?
gdzie jest oryginalny zapis ?

Gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to wszystkie stare encyklopedie i słowniki wydane przed rokiem 50- tym należałoby wyrzucić na śmietnik . A jaką dajesz mi gwarancję że polskie słowniki hagiograficzne są dobrze przetłumaczone ? Czy masz podstawę twierdzić że wydawcy tych encyklopedii są niedouczeni? Uważam że bardziej chodzi o to, że jest zasadnicza różnica między słowem petra a Petros. Nie wiesz co z tym dalej zrobić.
© 2010-2016 by Creative Media
×