Przejdź do komentarzyoszczędnie o wierności
Tekst 3 z 50 ze zbioru: Dzień dobry noc
Autor
Gatunekpoezja
Formawiersz biały
Data dodania2018-03-26
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń1176

/gdyby można było wy­lę­gnąć się w ku­kuł­czym gnieź­dzie,  

z jed­ne­go jaja, tylko po to, by póź­niej za­po­mnieć   

o ist­nie­niu dru­giej po­łów­ki/  


tym­cza­sem krwa­wią­cy cierń wbija się w płót­no i po­wsta­je  

biało - czer­wo­na flaga, która przy­kry­wa   

ruiny miast, nie za­trzy­masz jej nawet gdy zblak­ną fo­to­gra­fie   

a pseu­do idole wedrą się głę­biej, aż po samo jądro  


żar­łocz­na mi­łość po­ko­na grzech,  

gdy obłęd wpro­wa­dzi ci­chych mor­der­ców po­sy­pie   

cze­rep po­pio­łem  


wtedy stłu­mi­my płacz wśród nie­obec­nych.


  Spis treści zbioru
Komentarze (3)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Czytam na dwu płaszczyznach - społeczna i osobista. Bardzo dobry wiersz.
avatar
Żeromskim Stefanem mi powiało... :)
avatar
jejku dziękuję:)
© 2010-2016 by Creative Media
×