Przejdź do komentarzyoszczędnie o wierności
Tekst 3 z 50 ze zbioru: Dzień dobry noc
Autor
Gatunekpoezja
Formawiersz biały
Data dodania2018-03-26
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń1395

/gdyby można było wy­lę­gnąć się w ku­kuł­czym gnieź­dzie,  

z jed­ne­go jaja, tylko po to, by póź­niej za­po­mnieć   

o ist­nie­niu dru­giej po­łów­ki/  


tym­cza­sem krwa­wią­cy cierń wbija się w płót­no i po­wsta­je  

biało - czer­wo­na flaga, która przy­kry­wa   

ruiny miast, nie za­trzy­masz jej nawet gdy zblak­ną fo­to­gra­fie   

a pseu­do idole wedrą się głę­biej, aż po samo jądro  


żar­łocz­na mi­łość po­ko­na grzech,  

gdy obłęd wpro­wa­dzi ci­chych mor­der­ców po­sy­pie   

cze­rep po­pio­łem  


wtedy stłu­mi­my płacz wśród nie­obec­nych.


  Spis treści zbioru
Komentarze (7)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Czytam na dwu płaszczyznach - społeczna i osobista. Bardzo dobry wiersz.
avatar
Żeromskim Stefanem mi powiało... :)
avatar
jejku dziękuję:)
avatar
Biało-czerwona flaga

(patrz tekst i wszystkie nagłówki)

- to flaga także Malty i Indonezji.

Dlaczego kolory mają znaczenie - i trzeba być im wiernym?

"Od kołyski aż po grób jedna wiara w jeden cud!"

i nie ma od tego zawołania żadnego odwołania

!

Czym jest pies na łańcuchu, a człowiek w pętach, już /od kilku dziesięcioleci nareszcie wolni i niepodlegli/ Polacy - Bogu dzięki! - szczęśliwie zapomnieli.

Oby na zawsze
avatar
Istotą naszego życia jest wzrost i ekspansja. Wszelkie ograniczenia, nierozerwalne więzy, narzucone granice, tamy, blokady, barykady, mury chińskie, berlińskie, Żelazne Kurtyny - ludzkość przerabiała wszędzie i od zawsze.

A jednak Ameryka została w końcu zdobyta, na bezbrzeżnych oceanach zasiedlono wszystkie W-py Szczęśliwe, na antypodach Australię - i już lecimy na Księżyc!

Podstawowym i niezbywalnym prawem każdego z nas jest nie przywiązanie,

a

W O L N O Ś Ć
avatar
Czym zatem jest wierność,

(patrz nagłówek)

skoro nikt nie pragnie życia na uwięzi?!

D O B R O W O L N Y M

aktem podporządkowania
avatar
Czym jest - szerzej - wierność Ojczyźnie?

Na pewno nie emigracją na stałe za ocean
© 2010-2016 by Creative Media
×