Przejdź do komentarzyraport z dnia 1 lipca 2016
Tekst 107 z 205 ze zbioru: Znak czasu
Autor
Gatunekpoezja
Formawiersz biały
Data dodania2016-07-03
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń1593

de­mok­racji nie ma

może ….kiedyś była

od­da­na zos­tała ja­ko ba­last

za wyroby

codzien­ne­go użyt­ku

spokój na dziś

i za kom­fort

doczes­ne­go błogos­ta­nu


pod stołem

za­padły de­cyz­je

na sto­le umo­wy pod­pi­sano

bez większe­go znacze­nia

a kon­do­tie­rzy na­zywa­ni

prze­kor­nie służba­mi

za­biły po raz set­ny

opor­ne­go zuchwal­ca


dwa światy wie­dzy

me­dial­ny i rzeczy­wis­ty

kapłanów Egiptu

i lu­du pros­te­go

wie­dzy skry­wanej

i pow­szechnej naiw­ności

ce­dowa­nej in­formac­ji

przez fałszy­wych uczo­nych


nie ma­my pra­wa

na de­mok­rację po­woływać

jej nie ma

sprze­daliśmy ją

za gar­nki lodówki

wy­roby codzien­ne­go użyt­ku

po­wie­rzy­liśmy ją

w czy­jeś niez­na­ne ręce


czy­taj­my więc dzieciom

o mężach z Aten i We­nec­ji

o de­mok­racji opar­tej na wiedzy

i od­po­wie­dzial­ności

o republice  Raguzy

ja­ko na­maca­nym do­wodzie

siły współde­cydo­wania

czy­li znaczenia

słowa Rzeczy­pos­po­lita


  Spis treści zbioru
Komentarze (5)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Już dawno w tym kraju darmo szukać wartości!
avatar
Dodam że wiersz nie odnosi się do ostatnich przemian. To ogólny obraz stanu u nas i w Europie
avatar
Demokracja jest snem - i co gorsza jest to sen z otwartymi oczami. Kto myśli, że gdzieś było/jest/będzie inaczej, myli się gruntownie
avatar
czytajmy więc dzieciom
o mężach z Aten i Wenecji

(vide ostatnia strofa)

koniecznie przy okazji tym dzieciom tłumacząc, że i demokratyczne Ateny, i Wenecja posiłkowały się katorżniczym trudem niewolników i ludów podbitych.

Dzisiaj o micie tzw. europejskiej demokracji świadczy różnica m. in. płac w krajach po obu stronach Odry
avatar
Republika Raguzy (dzisiaj to miasto Dubrownik i wybrzeże Adriatyku) upadła nie dlatego, że tamtejsza tzw. demokracja była silna, a dlatego, że było dokładnie na odwrót. Handel w basenie M. Śródziemnego opierał się na wyzysku ekonomicznym - i różnicy w cenach tych samych towarów i usług, co zaprzecza idei jakiejkolwiek równości
© 2010-2016 by Creative Media
×