Przejdź do komentarzySeminarium na temat zbiorów społecznych
Tekst 9 z 14 ze zbioru: Kongregacja Doktryny Wyzwolenia
Autor
Gatunekfilozofia
Formaartykuł / esej
Data dodania2017-05-09
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń1780

Dla Przewodników.


Prawa równowagi organizmu społecznego


Jeśli w danym organizmie społecznym wyodrębnimy zbiory o różnym stopniu uporządkowania, to poszczególne elementy ze zbiorów nieuporządkowanych będą przenikać do zbiorów o wyższym stopniu uporządkowania, przeciwnie do wektora nieuporządkowania. Natomiast w zbiorach uporządkowanych wystąpią paradoksy o wektorze przeciwnym do uporządkowania i będą dążyć w kierunku zbiorów nieuporządkowanych.


Niezależnie od stopnia uporządkowania wyodrębnionego zbioru, poszczególne jego elementy będą różniły się od siebie: cechami indywidualnymi, metodyką poznawczą, ilorazem SIP, zaś wystąpienie identycznych parametrów wynika z rachunku prawdopodobieństwa.


Do momentu pełnego wdrożenia weryfikacji SIP, konkurencja jednostek w masie społecznej jest najefektywniejszym czynnikiem dla postępu technologicznego. Procesowi konkurencji sprzyjają systemy kastowe oparte na dziedziczeniu przywilejów przez potomstwo. Utopie prezentujące trendy równościowe prowadzą do degeneracji populacji poprzez stagnację, frustrację osobniczą, oraz wsobne blokowanie fenomenu.


W przypadku konfliktu logicznego wywołanego błędnymi rozwiązaniami systemowymi, jednostki o wysokim współczynniku ILR (iloraz logicznego rozkładu) najczęściej wycofują się pod presją otoczenia. W tej sytuacji zbiorowy potencjał ILR pozostaje niewykorzystany. Następuje stagnacja oraz pojawiają się błędne formuły ewolucyjne, oparte głównie na poczuciu wspólnotowym, obarczonym marginesem bezkrytycyzmu i hipokryzji. Co wynika z podstawowego prawa, stanowiącego o jednokierunkowości siły ewolucji, konflikt logiczny i wycofanie pod presją są nierozerwalnie związane z zasadą determinacji fenomenu.

Rozmiar konfliktu logicznego jest odwrotnie proporcjonalny do częstotliwości występowania fenomenu, poprzez blokowanie potencjału całego organizmu społecznego oraz tworzących je jednostek z osobna. PKL osiąga minimum w następstwie wdrożenia weryfikacji SIP. Maksimum w utopiach równościowych, a maleje w kierunku systemów feudalnych o ustabilizowanej hierarchii struktur społecznych. Hamowanie ILR z punktu widzenia danego organizmu może mieć podłoże religijne, ekonomiczne, oraz emocjonalne. Upraszczanie obowiązujących zapisów prawa i procedur sprzyja poczuciu podmiotowości jednostek i hamuje naturalną skłonność do buntu. Ustanawianie niewykonywalnych w praktyce przepisów prawa oddala jednostki od organizmu społecznego i powoduje jego rozstrój.

  Spis treści zbioru
Komentarze (3)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Nie potrafię tego ocenić.
avatar
Na seminarium najczęściej prezentuje się rezultaty badań lub prac i uprawia się konstruktywny dialog na ich temat. Na ogół zakłada się, że każdy uczestnik będzie aktywny, seminarium nie jest więc przeznaczone dla tych, którzy mają małą wiedzę o poruszanym temacie.
Jest to metoda przewidziana raczej dla najbardziej zaawansowanych studentów, prowadzona zazwyczaj na ostatnich latach studiów, wymagająca od studentów posiadania już wcześniej pewnej wiedzy w zakresie zagadnień poruszanych na seminarium.
avatar
Dyskurs stosowany inaczej legin na ostatnim roku by poległ gdzieś w gąszczu zawiłych procesów z prawa i logicznego myślenia,o brakach w ewolucji nie wspominając,mnie się to podoba,jakieś inne jest.:)
© 2010-2016 by Creative Media
×