Przejdź do komentarzyKsięga Rodzaju 17,15-19
Autor
Gatunekpopularnonaukowe
Formaartykuł / esej
Data dodania2018-01-06
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń657

`Potem rzekł Bóg do Abrahama:` Czyli następnie rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama: `Saraj, swojej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara` Czyli żona Abrahama nie będzie nazywana Saraj, lecz imię Saraj będzie teraz Sara. Według wypełnianej w Sarze woli Boga Wszechmogącego `Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna` Czyli Bóg Wszechmogący będzie w Sarze wypełniał swoją wolę i da Abrahamowi z Sary potomka - syna. `Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów,` Czyli Bóg Wszechmogący będzie w Sarze wypełniał swoją wolę i stanie się Sara matką dwóch narodów (Rdz.25,23) `od niej pochodzić będą królowie narodów` Czyli od Sary potomka pochodzić będzie ród królewski dwóch narodów `Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się,` Czyli wtedy Abraham padł na oblicze swoje przed Bogiem Wszechmogącym i wyraził swoje emocje, bo roześmiał się ` bo pomyślał w sercu swoim:` Czyli, bo o nośniku informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama, pomyślał i rozważył go w żalu serca swego `Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko ?` Czyli czyż u stuletniego człowieka - rodzaj informacji w formie energetycznej z jedną formą ruchu we wszechinformacji może się odbyć proces rozradzania się ? Ukończony urodzeniem potomka danego od Boga Wszechmogącego `I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia może rodzić ? ` Czyli i czy u Sary dziewięćdziesięcioletniego człowieka - rodzaj informacji w formie energetycznej z jedną formą ruchu we wszechinformacji może się odbyć proces rozradzania się ? Ukończony urodzeniem potomka danego od Boga Wszechmogącego `I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem ! `Czyli i rzekł: słowo,dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do Boga: Oby tylko Ismael potomek z Hagar niewolnicy egipskiej, z woli Saraj wykonanej przez jej męża Abrama, pozostał przy życiu przed Bogiem Wszechmogącym `Na to rzekł Bóg:` Czyli na to rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Boga ` Nie !` Czyli nośnik negacji ` Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak,` Czyli ale Sara żona Abrahama urodzi syna - potomka danego od Boga Wszechmogącego i nazwie go imieniem Izaak. Według emocji, bo roześmiali się na nośnik informacji Boga Wszechmogącego do Abrahama i Sary o urodzeniu syna ( Rdz18,12) ` a Ja ustanowię przymierzę moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim` Czyli a Bóg Wszechmogący ustanowi wzajemne zobowiązania ustanowione przez Boga Wszechmogącego z Izaakiem jako wzajemne zobowiązania wieczne dla Izaaka. I Izaaka potomstwa danego od Boga Wszechmogącego po Izaaku ( Rdz.17, 15-19)

  Spis treści zbioru
Komentarze (0)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
brak komentarzy
© 2010-2016 by Creative Media
×