Przejdź do komentarzyAlegorie spożywania ciała i picia krwi
Tekst 13 z 28 ze zbioru: Opowiadania historyczno - obyczajowe
Autor
Gatunekobyczajowe
Formaartykuł / esej
Data dodania2020-05-02
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń938

W związku z brakiem zrozumienia i obrazoburczymi komentarzami na forach dyskusyjnych o alegoriach spożywania ciała i picia krwi Jezusa Zbawiciela (Jan 6,48-56) `Ja, Jezus Zbawiciel jestem chlebem żywota, pokarmem duchowego życia, powszechnie obowiązującym prawem miłości, objawionym w ciele moim. Ojcowie wasi, potomkowie Abrahama byli pod prawem literalnym systemu ofiaczniczego, jedli mannę, pokarm duchowy systemu prawno - ofiarniczego na pustyni, pesach - przejście ze śmierci, prawa literalnego do życia objawionego w ciele Jezusa Zbawiciela prawa miłości. I poumierali, pod prawem literalnym. (Łuk. 22,13-20) Tu natomiast, teraz współcześnie jest chleb, pokarm duchowy, powszechnie obowiązującego prawa miłości objawionego cieleśnie w Jezusie Zbawicielu, który zstępuje z nieba, ofiarowany przez Boga Wszechmogącego, który jest doskonałym prawem miłości, cieleśnie objawiony w Jezusie Zbawicielu (Jan 3,16) Aby nie umarł ten, nie poniósł wiecznej śmierci ten, kto go spożywa, stosuje powszechnie obowiązujące Prawo Miłości. Ja, Jezus Zbawiciel jestem chlebem żywym, pokarmem duchowego życia, który z nieba zstąpił, od Boga Wszechmogącego ofiarowane cieleśnie prawo miłości, jeśli kto spożywać będzie ten chleb, kto będzie stosował powszechnie obowiązujące Prawo Miłości objawione cieleśnie w Jezusie Zbawicielu, żyć będzie na wieki, stosowanie powszechnie obowiązującego prawa miłości jest pewnością wiecznego życia, a chleb, duchowy cieleśnie objawione Prawo Miłości, który Ja, Jezus Zbawiciel dam, złożę ofiarę w zastępstwie śmierci każdego z was, to ciało moje, cieleśnie objawione Prawo Miłości powszechnie obowiązujące, które Ja, Jezus Zbawiciel oddam za żywot świata, złożę ofiarę w zastępstwie śmierci każdego z was. Wtedy sprzeczali się żydzi, podzielili się między sobą, mówiąc słowa nieświadomi: Jakże ten, Jezus Zbawiciel może dać nam swoje ciało do jedzenia? Nieświadomi że prawo literalne systemu ofiarniczego, Jezus Zbawiciel zastąpił powszechnie obowiązującym prawem miłości objawionym w jego ciele. Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, naprawdę, naprawdę powiadam wam, mówię słowa prawdy wam wszystkim, jeśli nie będziecie jedli ciała, nie będziecie stosować powszechnie obowiązującego prawa miłości Syna Człowieczego, wzoru człowieka dla człowieka w stosowaniu powszechnie obowiązującego prawa miłości i pili krwi jego, powszechnie obowiązujący wzór do naśladowanie w miłości, pokorze, cierpieniu i głoszeniu Ewangelii Jezusa Zbawiciela aż do śmierci, którą Jezus Zbawiciel poniósł w zastępstwie śmierci każdego z was, nie będziecie mieli żywota w sobie, nikt i niczym, nie zapewni sobie życia wiecznego. Kto spożywa, stosuje powszechnie obowiązujące Prawo Miłości ciało moje, w ciele moim objawione jest Prawo Miłości i pije krew moją, złożona ofiara w zastępstwie śmierci każdego z nas, obowiązujący wzór do naśladowania w miłości, pokorze, cierpieniu i w głoszeniu Ewangelii Jezusa Zbawiciela aż do śmierci, ten, który tak czyni ma żywot wieczny, życie wieczne, a Ja, Jezus Zbawiciel go wskrzeszę, zbudzę z martwych w dniu ostatecznym, w dniu paruzji i sądu ostatecznego. Albowiem ciało moje, w ciele moim objawione jest Prawo Miłości jest prawdziwym pokarmem, wzorem stosowania powszechnie obowiązującego prawa miłości, a krew moja jest, złożona ofiara w zastępstwie śmierci każdego z was, prawdziwym napojem, obowiązujący wzór do naśladowania w miłości, pokorze, cierpieniu i głoszeniu Ewangelii Jezusowej aż do śmierci (Jan 15,13) Kto spożywa ciało moje, stosuje powszechnie obowiązujące Prawo Miłości i pije krew moją, obowiązujący wzór do naśladowania w miłości, pokorze, cierpieniu i głoszeniu Ewangelii Jezusowej aż do śmierci (Hebr. 9) We mnie, w Jezusie Zbawicielu, mieszka, przebywa duch jego, a Ja, Jezus Zbawiciel w nim, duchu jego, stanowiąc jedność duchową` (Jan 6,48-56)

  Spis treści zbioru
Komentarze (9)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
To są tylko cytaty i to bardzo niestarannie zapisane. Bez akapitów, nie wiadomo gdzie się zaczyna jeden a kończy drugi. Jeśli ten tekst miał coś przekazać, to według mnie nie przekazał nic.
avatar
TEKST NIELITERACKI, CO NA LITERACKIM PORTALU NIE MA RACJI BYTU. Amen
avatar
@Marian
Nie bądź ograniczony do umownej gramatyki. Zwróć uwagę na tekst, którego przekaz jest oczywisty dla nieułomnych duchowo - intelektualnie.
avatar
@emiliapienkowska
Przepraszam za brak formy literackiej.
avatar
Szan. @aware 12, są w internecie interesujące Pana/Panią portale, gdzie takie jak to, Boże się pożal, "opowiadania historyczno-obyczajowe" są wysoce pożądane - i tam też należy je umieszczać.

Mówiąc obrazowo, nie wpychamy się ze swoimi kwaśnymi ogórkami tam, gdzie prezentujemy chińską porcelanę z epoki Ming
avatar
Co "to to" powyższe ma być? Tekst literacki? Obyczajowy? Utwór? Felieton? Ani jedno, ani drugie, ani trzecie, ani czwarte.
Resztę już za mnie napisała poprzedniczka.
Chyba "autor" (cudzysłów jak najbardziej na miejscu) pomylił portale. Tu jest literacki.
Nie oceniam, bo nie ma czego.
avatar
@emiliapienkowska
Tylko zła wola, może stanąć na przeszkodzie, aby do literatury, sztuki a nawet nauki dołączyć wiedzę duchową, którą jest Biblia - arcydzieło literackie wielogatunkowe, wieloaspektowe, rzeczywiste i rzetelne fakty historyczne, zbieżne z odkryciami nauki.
avatar
Do @aware 12:

Wszyscy cenimy "Biblię" jako niewyczerpane źródło wiedzy, ale przecież nie o tym mowa w naszych komentarzach.

Już wyjaśniałam to kilka razy wcześniej przy podobnych okazjach: z tą pseudobiblijną makulaturą musi Pan/Pani iść kilka ulic bliżej.

Odmeldowuję się. Dobrego dnia
avatar
@emiliapienkowska
Biblia napisana jest z użyciem alegorii, symboli, synonimów etc..., za pomocą materii opisany jest wymiar duchowy, które człowiek analizuje, a Duch Święty objaśnia ich znaczenie.
© 2010-2016 by Creative Media
×