Przejdź do komentarzyKsięga Rodzaju 11,10-32
Autor
Gatunekpopularnonaukowe
Formaartykuł / esej
Data dodania2017-12-20
Poprawność językowa
- brak ocen -
Poziom literacki
- brak ocen -
Wyświetleń1438

Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał 100 lat, zrodził Arpachaszada w 2 lata po potopie. Gdy Arpachaszad miał 35 lat, zrodził Szelacha. Gdy Szelach miał 30 lat, zrodził Hebera. Gdy Heber miał 34 lata, zrodził Pelega. Gdy Peleg miał 30 lat, zrodził Reu. Gdy Reu miał 32 lata, zrodził Seruga. Gdy Serug miał 30 lat, zrodził Nachora. Gdy Nachor miał 29 lat, zrodził Teracha. Gdy Terach miał 70 lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana braci bliźniaków (Rdz.11,26) Analogicznie jak przed potopem, Noe zrodził Sema, Chama i Jafeta braci bliźniaków, od których wywodzą się narody na ziemi po potopie (Rdz.5,32) Czyli to są dzieje rodu Sema, do dziejów rodu Teracha (Rdz.11,10-26)  

 

`Oto dzieje rodu Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota` Czyli Terach zrodził braci bliźniaków. Analogicznie jak przed potopem Noe zrodził braci bliźniaków Sema, Chama i Jafeta (Rdz.5,32) `Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej w Ur chaldejskim` Czyli Haran zmarł w Ur chaldejskim, mieście - państwie zamieszkałym przez potomków Sema. `Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj` która była córką Teracha, ale nie była córką matki Abrama (Rdz.20,12) `a imię żony Nachora Milka`, których ojcem Milki i Jiski był Haran, brat Nachora i Abrama `A Saraj była niepłodna, bo nie miała dzieci` `I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama` Czyli trzy pokoleniowa rodzina z jednego rodu wyszła z Ur chaldejskiego miasta - państwa, w południowo - zachodniej Mezopotamii, u ujścia rzek Tygrysu i Eufratu do morza (obecnie południowy Irak) `aby udać się do ziemi Kanaan` Czyli zamieszkałej przez potomków Chama `Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam` Czyli gdy przebyli 960 kilometrów to przybyli do Haranu, miasta w północnej Mezopotamii zamieszkałego przez potomków Sema, i zamieszkali tam ( obecnie ruiny tego miasta w południowo- wschodniej Turcji) Czyli wyszli z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan, potomków Chama , ale zamieszkali w Haranie ` Terach żył 205 lat. I umarł Terach w Haranie ` I nie udał się do ziemi Kanaan, zamieszkanej przez potomków Chama. Czyli od dziejów rodu Sema, do dziejów rodu Teracha, i śmierci Teracha upłynęło 497 lat (Rdz.11, 27-32)

  Spis treści zbioru
Komentarze (0)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
brak komentarzy
© 2010-2016 by Creative Media
×