Przejdź do komentarzymaszwabar
Tekst 2 z 2 ze zbioru: Tajemnica Kręgu
Autor
Gatunekobyczajowe
Formaproza
Data dodania2018-11-13
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń1490


Wstęp


Jest trzynasty listopada. Odpowiednia data. Trochę będzie nomen omen. To wina Tuska. Proszę się nie martwić na zapas. Żadna polityka. Coś więcej. Ale tylko pilot, nic na zapas.


Są pisma, których klasyfikacja jest trudna i nie ma dla nich szuflady. Mimo to, potrafią rozpalać ludzkie umysły, a nawet wywierać wpływ na rzeczywistość. Nierzadko ją kreować. Są ambicją proroków, drogowskazem lub dramatem dla rodzaju ludzkiego. Każdy mógłby wymienić jakieś tytuły, ale nie każdy przeanalizował większość z nich, by wyciągnąć własne wnioski, a to najprostsza droga do Genesis. Jeśli rozumiesz samospełniającą się moc proroctw, jeśli rozumiesz, że prawda skryta jest pod gruzowiskiem kamieni na którym zręczni iluzjoniści każdych czasów rozpościerają swoje alternatywne światy zasysając do nich czerń, zrozumiesz tajemnicę kręgu.


Aby powstał krąg, niezbędne były tysiące lat doświadczeń i błądzenia rodzaju ludzkiego. Archeologia, psychologia i dysonans poznawczy.


Na pamiątkę pewnych wydarzeń i późniejszych okoliczności:


- Trzynastu w kręgu (dwunastu akolitów i promotor)

- Trzynaście kręgów

- Trzynaście Ksiąg Imion Demonów

- Trzynaście Ksiąg Fundamentalnych

- Trzynastego

- Trzynasty za Trzynastego


Wybór z Ksiąg: Blasku, Obrzędów, Przywróconego Prawa, Holku, Zatracenia, Inżynierów, Imion Demonów.


W sumie ksiąg jest dwadzieścia sześć. Zdaje się więcej, niż u towarzysza Lenina? W każdym razie, tematyka na pewno bardziej różnorodna, a i przystępniejszy język (miejscami). W trudniejszych miejscach trzeba się zaopatrzyć w cierpliwość. Inaczej szkoda czasu. Będę udostępniał wybrane rozdziały i ustępy z ksiąg powoli i systematycznie. Kto poskłada, ten pozna tajemnicę kręgu. Lubię, żeby było z tak zwanym „jajem”, czyli, żeby „ i koń się uśmiał”, dlatego wplotę kilka fałszywek dla koni. Powodzenia!


Z Księgi Blasku


Nieposłuszeństwa wobec męża, Boga i czerni.


XIII. Nieposłuszeństwo pierwsze


Najpierw Bóg stworzył Adama i jego pierwszą żonę, Lilith,  z jednego materiału. Kiedy Adam powiedział: bądź mi posłuszną, Lilith odmówiła. Następnie wymówiła tetragram i posiadłszy wielką moc wzniosła się do nieba. Druga żona Adama, Ewa, została stworzona z żebra Adama, którego Bóg wprowadził w głęboki sen. Kiedy Adam został wybudzony, rzekł do nowej żony: bądź mi posłuszną, i tak się stało. Lilith została wygnana. Odtąd jest odpowiedzialna za nocne polucje młodych mężczyzn. Uosabia złą kobietę na użytek skrępowanych seksualnością. Pełna seksapilu i mocy witalnych jest atawistycznym pragnieniem każdego samca, które większość odrzuca ze względów doktrynalnych oraz własnych, nieuświadomionych lęków.


XIV. Nieposłuszeństwo drugie


Jako symbol absolutnej władzy i nieomylności, Bóg posadził pośrodku raju drzewo poznania, zabraniając Adamowi i Ewie spożywania jego owoców. Wówczas na Ziemię, pod postacią węża zstąpiła Lilith, pierwsza żona Adama. Namówiła Ewę, by zerwała i skosztowała owocu z drzewa poznania. Kiedy druga żona Adama skosztowawszy zakazanego owocu dostąpiła oświecenia, postanowiła podzielić się nim z Adamem. Ten, z kolei uległ namowom żony i również złamał boski zakaz. Rozwścieczony Bóg wypędził pierwszych ludzi z raju, skazując ich na głód, choroby i wszelkie przekleństwa cywilizacji.


XV. Nieposłuszeństwo trzecie


Przez tysiące lat potomkowie Adama i Ewy poszukiwali formuły Edenu, umiejscawiając go poza czasem i przestrzenią. Choć w miarę dokładna i wiarygodna formuła raju nigdy się nie pojawiła, to ludzie skupiali swoją uwagę wokół starożytnych apokryfów i podążali za uzurpatorami mieniącymi się wykonawcami bożego testamentu. W ten sposób, rodzaj ludzki ulegał barbarii przez tysiące lat. Wreszcie, w epoce pogwałconego słowa, Lilith zstąpiła na Ziemię ponownie, by nakreślić krąg do którego dobrowolnie weszło trzynastu promotorów bez złudzeń i nadziei, by wypowiedzieć posłuszeństwo wszelkiej barbarii. Pierwszy krąg zawarł nową doktrynę  w trzynastu księgach fundamentalnych.I. (Pean) Królowa wszechświata


Pani kwiatu wonnego i rosy poranka.

Pani płatków korony i skrzydeł motyla.

Pani królowej pnia i lipowej spadzi.

Pani pstrąga w potoku i niedźwiedziej łapy.


Królowa życiodajnych łanów.

Królowa korzeni spichrzowych.

Królowa oleistych ziaren.

Królowa mocnych włókien.


Matka plugastwa, które pełza.

Matka robactwa, które kąsa.

Matka ścierwa, które zjada.

Matka niewidzialnego, które zabija.


Siła wieczna i niezłomna.

Siła pierwotna i nieposkromiona.

Siła subtelna i nieodgadniona.

Siła brutalna i nieodparta.


VI. Idea monoteistyczna


Obecnie za prekursora monoteizmu uważa się władcę starożytnego Egiptu z XVII dynastii faraonów – Amenhotepa IV, szerzej znanego pod imieniem Echnaton. Przeprowadził on wielką reformę religijną w 1372 roku p.n.e., próbując wprowadzić henoteizm – odmianę politeizmu cechującą się wywyższeniem spośród wielu bóstw jednego: Atona. Zachowana inskrypcja autorstwa samego Amenhotepa: „Król mówi… ich świątynie popadły w ruinę… skończyli się jeden po drugim”. Reforma uderzyła w liczną i dość zamożną warstwę wytwórców dewocjonaliów, jak talizmany, figurki; sprzedawców zaklęć, rytuałów i modlitw, którzy wykonując pracę organiczną pośród egipskiego ludu doprowadzili do obalenia kultu Atona po śmierci faraona. Wściekłość tłumów była tak wielka, że próbowano usunąć wszelkie ślady reformy Amenchotepa IV i przywrócono wszystkich bogów.Z Księgi Holku


Wielu ludzi pozostanie w czerni. Pozbawieni wiary i nadziei, szukać będą i znajdować licznych iluzjonistów, gdy świat na ich oczach będzie się rozpadał.


Holk


Należy przyjąć, że rodzaj ludzki jest nieograniczony w swojej różnorodności i kreatywności, co znajduje pełne odzwierciedlenie w jego obiektywnym obrazie. Wszelkie ograniczenia wynikające ze skłonności do ulegania ideom, nurtom filozoficznym i życzeniowym utopiom są jedynie chorobami, które trapią rodzaj ludzki na całej dotychczasowej przestrzeni jego istnienia. Odrzucenie utopii jest jedyną drogą rozwoju cywilizacji. W dobie powszechnej cyfryzacji proces ten stał się możliwy. Jednocześnie utopie uzyskały doskonałe narzędzie propagandowe. Docierają do odbiorcy w sposób bezpośredni. Krąg wyzwala z czerni. Wstąpisz do kręgu, jeśli przejdziesz próbę. Swój szlak na holku.


Holk jest próbą. Oczyszcza umysł i ciało. Pobudza Róg Amona, szyszynkę i inne struktury. Wyzbywasz się złudzeń, nadziei i lęków. Koncentrujesz się na celu. Na przetrwaniu. Tylko w piekle czujesz, że naprawdę żyjesz. Mniejszość przechodzi cały szlak. Jeśli nie dasz rady, możesz podchodzić w kolejnym terminie. Masz dwie szanse. Potem zostajesz wymazany. Jeśli pokonasz piekło, otrzymasz certyfikat i możesz wstąpić do kręgu. Możesz też, potraktować próbę jedynie jako wyzwanie. Spróbuj wyjść z czerni. Wybierz holk: persuasion of nettle albo phobies.


„Król mówi… ich świątynie popadły w ruinę… skończyli się jeden po drugim”.

Amenhotep IVZ Księgi Barbarii


Etniczność


Określenie „etniczność” pochodzi od greckiego słowa „ethnikos” – barbarzyńca i jest nazwaniem źródła wszelkiej barbarii. Zwłaszcza u podstaw nacjonalizmu i ruchów faszystowskich leżą więzi etniczne i resentymenty katalizowane dla celów politycznych przez jednostki kalekie intelektualnie i wrogo nastawione do wartości uniwersalnych, jak różnorodność, wolność i przestrzeń osobista, które dla rodzaju ludzkiego są niepodważalne i niezbywalne. Populiści różnej maści i kalibru starają się zbudować w obrębie własnej grupy etnicznej obraz iluzorycznej wspólnoty, pompując barbarię. Sięgają po elementy takie, jak: martyrologia, wydarzenia z chwalebnej przeszłości, waleczność, witalność, szlachetność grupy etnicznej, do której się odwołują. Skuteczność konstrukcji retorycznych uzależniona jest od siły ładunku emocjonalnego w jaki uzurpatorzy uzbroją swój język. Zatem z technicznego punktu widzenia populistyczna machina funkcjonuje na poziomie emocjonalnym.

Począwszy od XX wieku, barbarię określa się bolszewizmem. Trapi i trzebi rodzaj ludzki na całym globie, występując w najprzeróżniejszych formach i postaciach na całej przestrzeni jego istnienia, aż po dzień dzisiejszy. Barbaria obok doktryn religijnych jest największym hamulcowym rodzaju ludzkiego. W przypadku nasilenia powoduje cywilizacyjny i kulturalny regres na opanowanym obszarze. Zawsze i wszędzie, ta wadliwa ścieżka rozwoju prowadzi do katastrofy i upadku systemu zbudowanego przez barbarię. Uderza i godzi w jednostkę ludzką oraz jej niezbywalne prawo do odmienności. Polimorfizm w sensie biologicznym nie dotyczy rodzaju ludzkiego, stąd budowanie społeczeństw opartych na elementach zaczerpniętych z polimorfizmu jest fundamentalnym błędem inżynierii społecznej. Zatem strategicznym celem kręgu będzie stopniowa eliminacja barbarii.


MasZwaBar Maszyna Zwalczania Barbarii     (po polsku: maszwabar)


- Uderzanie w etniczność poprzez nagłaśnianie haniebnych czynów z przeszłości grupy etnicznej jako przeciwwagi dla wydarzeń chwalebnych.


- Prowadzenie polityki sprzyjającej ruchom migracyjnym, mieszaniu się grup etnicznych i ras.


- Tworzenie sojuszy gospodarczych i unii państw opartych na uniwersalnych wartościach, przynależnych rodzajowi ludzkiemu i jego jednostce.


- Wprowadzanie procedur ułatwiających posiadanie wielu obywatelstw.


- Promocja mieszańców międzyrasowych.


- Niwelacja podziału płciowego poprzez negację społecznej roli płci i uświadamianie względności płci z punktu widzenia niezbywalnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie.


- Forsowanie programów i technik edukacyjnych obalających stereotypy i uwarunkowania wynikłe z nasycenia modelami patriarchalnego postrzegania rzeczywistości.


- Ustanowienie jednolitego zapisu w kwestii regulacji urodzeń, opartego na decyzji personalnej, bez dolnego pułapu i wskazań co do metodyki.


I. Tarzanie czerni


Zdarzają się przypadki tarzania czerni, które naiwni nazywają opętaniem. Wszystkie są symulowane i mają na celu podkręcenie klimatu w pierwszych kontaktach z kręgiem. Niektóre z czerni mogą upierać się przy swoim dosyć długo, potem opowiadać o przywidzeniach. Wiele treści będzie się pokrywać z majakami siostry Faustyny. Mogą dotyczyć nieczystości. Rozwiązania oralno-analne obserwujemy u wielu zwierząt, jednak kręgosłup czerni nie pozwala na wykonywanie tego rodzaju technik, dlatego utracona na drodze ewolucji umiejętność, a zakodowana w DNA, znajduje ujście w formie retoryki, koprofagii lub mysofilii. „Świerzbiący odbyt” przypomina czerniom o najbardziej zaniedbywanej części ciała. Pokusa użycia palców jest nie do pokonania dla większości czerni. Jednocześnie czerń tego nie dostrzega.


  Spis treści zbioru
Komentarze (2)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Świetnie się to zapowiada i wiersz bardzo dobrze komponuje się z całością. Barwny i bogaty język i zwyczajowo sporo błędów interpunkcyjnych
avatar
Czym jest tytułowy mas/zwa/bar? Jak się okazuje, jest to skrótowiec, na który składają się pierwsze zgłoski nazwy "Maszyna Zwalczająca Barbarię".

A czym jest Barbaria? Jeżeli ktoś tego nie wie, sam niech spróbuje /w trakcie dalszej np. lektury/ to ustalić.

Autor wszystko wyjaśnia punkt po punkcie - co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego - i za ile.

Wykład przejrzysty, myśl prowadzona za rączkę, szerokie horyzonty poznawcze, język komunikatywny - nic tylko czytać
© 2010-2016 by Creative Media
×