Przejdź do komentarzyWolność współczesna
Tekst 110 z 240 ze zbioru: Znak czasu
Autor
Gatunekpoezja
Formawiersz biały
Data dodania2016-07-22
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń2384
Niewiele z te­go zos­tało

Czym ko­zak

By­wał na ste­pie


Do­mek

W którym żyje­my

Za­cieśnił i zma­lał

A ruch każdy

Zgod­ny być mu­si

Z pra­wem

I wier­ny idei


Nas­tały tu­nele działania

Pokrętne dro­gi

Do ce­lu

Słup­ki przeszko­dy

Rep­resje i ka­ry

I kupa papierów do tego

By zro­bić coś

Nap­rawdę pros­te­go


Re­guły społeczne

Co strzegą dziś ładu

Zboczyły da­leko od ce­lu

I za­miast us­praw­nić

Za­sady współżycia

Stworzyły

Praw­ne więzienie


  Spis treści zbioru
Komentarze (6)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Mówienie o wolności jest nieporozumieniem.
Ludzie tkwią w niewoli / choroby, starość, śmierć, brak pokoju i sprawiedliwości, głód, niedożywienie, przestępczość, korupcja, nałogi, niszczenie środowiska naturalnego, itd,itp/ Można wymieniać bez końca...

Kto jest w stanie na trwałe zmienić nastawienie i zachowaniem ludzi? Kto jest w stanie wykorzenić dumę, chciwość, samolubstwo i zastąpić je miłością, szacunkiem oraz troską o innych?

Dokonanie tego cudu o własnych siłach przez ludzkość jest NIEMOZLIWE!
avatar
Wiersz podyktowany niepokojem,na czasie, napisany z lekkością, w dobrym rytmie. Czy ta puenta powinna być taka, to głowy bym nie dał. Gratuluję!
avatar
Wolność wszędzie i zawsze jest iluzją. Aberracją naszej niepokornej głowy.
avatar
Wolność jest dążeniem - słusznym :-)
avatar
Nastały tunele działania
Pokrętne drogi
Represje i kary

/itd., itd./

(patrz data publikacji)

Jakiej wolności jeszcze ci brakuje? Wolności, by światem zawładnąć i mieć wolnych ludzi pod kontrolą?

Apele o wolność... w Niepodległej?! Czyś się, człowieku, szaleju objadł?
avatar
Tu chodzi bardziej o ograniczanie wolności przepisami i biurokracją . Właśnie dotnęła mnie taka przykra sprawa spowodowana surową ustawą . - Przewidziałem .
© 2010-2016 by Creative Media
×