Przejdź do komentarzynajwiększe kłamstwo
Tekst 9 z 24 ze zbioru: teologiczne wykopaliska
Autor
Gatunekpublicystyka i reportaż
Formaartykuł / esej
Data dodania2017-03-11
Poprawność językowa
Poziom literacki
Wyświetleń1643

Stwarzając Adama Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, nie tchnął duszy nieśmiertelnej jak sugeruje KRK. Uczony katolicki ks. M.Peter pisze : ,,Z tego tchnienia nie da się udowodnić że człowiek ma duszę substancjalną ``. 

,,Tchnienie`` życia nie oznacza nieśmiertelnej duszy, lecz ,,energię życia ``. lub ,,pierwiastek życia. - owa moc witalna sprawia że zarówno człowiek jak i zwierzęta żyją. Jeżeli tchnienie życia byłoby duszą nieśmiertelną, to również zwierzęta posiadałyby nieśmiertelne dusze- ponieważ tego samego tchnienia użył Bóg żeby je ożywić ``W świetle Biblii ,,duch`` którego Bóg dał człowiekowi i który ,, wraca do Niego, to nic innego jak ,,tchnienie żywota, udzielone pierwszemu człowiekowi i ożywiające istoty ludzkie. Był nim ,,pierwiastek życia``. a nie dusza nieśmiertelna. Duch ten ożywia także ciała zwierzęce, gdyż zarówno człowiek jak i zwierzę ,, jednakie tchnienie mają wszystkie``.Ponieważ pierwiastkiem życia dysponuje Bóg, nic dziwnego, że z chwilą śmierci człowieka wraca on do pierwotnego źródła. Przy zmartwychwstaniu ciała ,,duch `` zostanie ciału oddany i ożywi je.Warto zaznaczyć, że słowo ,,duch ``. jest tłumaczeniem hebrajskiego ,,ruach `` oznaczającego ,,wiatr``. ,, siła życiowa ,,dech``.  


A co wynika z wersetu / Mat 10,28/, skoro istnieje ewentualność unicestwienia duszy- nie może być mowy o jej nieśmiertelności. Nigdzie w Piśmie Swiętym dusza nie została scharakteryzowana jako nieśmiertelna.  


Nieśmiertelnym w swej istocie jest wyłącznie Bóg ! 


Jakimi drogami ta nauka przeniknęła do katolicyzmu ? Egzeta katolicki, ks. Cz. Jakubiec, stwierdza, że pojęcie nieśmiertelnej duszy ludzkiej występuje po raz pierwszy w apokryficznej księdze ,, Mądrości ``. , zdradzającej wpływy pogańskie. Autor tej księgi będąc pod wpływem filozofii greckiej nadał hebrajskim wyrazom nieco inne znaczenie, zastąpiwszy je filozoficznymi terminami psyche i pneuma.  


Ks Cz. Jakubiec stwierdza: ,, Zasługą autora tej księgi jest , że wprowadzając po raz pierwszy ...dość ogólne pojęcie duszy ludzkiej, przełamał zakorzeniony u Izraelitów pogląd na nagrodę lub karę wyłącznie w życiu doczesnym i że tym samym przeniósł wymiar sprawiedliwości ze strony Boga w sferę życia pozagrobowego ``. 


Pogański rodowód o nieśmiertelności duszy potwierdza w sposób rozbrajająco szczery inny teolog katolicki, ks. prof.dr.Pastuszka ,,Sredniowiecze kształtowało swe poglądy filozoficzne o duszy głównie pod wpływem platonizmu arystotelizmu. Poglądy platońskie przekazał chrześcijaństwu św. Augustyn...Inną interpretację nadał poglądom arystotelesowskim św. Tomasz z Akwinu... 

Geologia katolickiego dogmatu sięga o wiele głębiej. Już w rajskim ogrodzie wygłoszono pierwszą naukę o nieśmiertelności duszy. W Biblii czytamy, iż wąż- za którym krył się Szatan- rzekł do niewiasty ,,Napewno nie pomrzecie ``.  


Stwórca oświadczył ,, umrzesz`` Szatan temu zaprzeczył , wysuwając twierdzenie że za nieposłuszeństwo napewno nie umrą. Bóg naucza iż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz książe ciemności głosi zasadę inną: grzech powoduje śmierć ciała ale nie duszy. Katolicka doktryna o nieśmiertelności duszy wydaje się zatem być dalekim echem pradawnego węża z Edenu. ``

  Spis treści zbioru
Komentarze (6)
oceny: poprawność językowa / poziom literacki
avatar
Nieśmiertelność jest nam dana nie jako nagroda za dobre "się prowadzenie" czy wstrzemięźliwość wobec każdego grzechu i tzw. święte życie - a przecież nawet św. Franciszek miał ponoć "niezłe fazy" i jako młodzian wielce był grzeszył - a jako sekwencja naszych w nieskończoność powielanych genów. Jedynie w taki sposób - jak cały świat istot żywych i umarłych - jedynie w taki sposób jesteśmy prawdziwie nieśmiertelni. Moja Prapraprapra itd. itd. też była Ewa :)
avatar
Uniwersalnie,i istotne w ramach chrystianizacji poprzez kościół,i w ramach nauczania o tym,co nieistotne,kiedy materia jest większa od tego,co wartościowe w człowieku,a więc materii.Ale co tam,jest wolność i jedyne co można zauważyć,to kupno,kupno,kupno czegokolwiek,byleby się przyodziać i co zjeść.
avatar
No i skoro twierdzenie,że wąż-sztan miał rację jest lub było prawdziwe,nalezało je tylko udowodnić-Ewa się poddała namiętności,po co miała siedzieć z Adamem,który żebrze miłości.
avatar
dziękuję za Wasze wypowiedzi
avatar
Z żebrania miłości nie będzie,albo jest albo nie ma.Proste?Ale może być współczucie.
avatar
Rozważania nt. nieśmiertelności ludzkiej duszy dotyczyć mogą wyłącznie nieśmiertelności jej cech, takich jak wyobraźnia, lenistwo, dobroć, pazerność, współczucie, drapieżność, skłonność do udawania itd., itd. Dusza pojedynczego indywiduum obumiera wraz z jego ciałem. Nieśmiertelne są jedynie jej cnoty i przywary.
© 2010-2016 by Creative Media
×